-

Sfântul Apostol Iuda

Pe data de 19 iunie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Iuda. Acesta a fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului. Sfântul Apostol Iuda este uneori numit în Scriptură "Iuda, fratele lui lacov".

Sfântul Apostol Iuda se număra între frații Domnului nostru Iisus Hristos, fiul dreptului Iosif pe care îi avusese din căsătoria anterioară cu Salomeea. În cărțile Noului Testament ni s-a păstrat de la el o Epistolă Sobornicească: "Iuda, rob al lui lisus Hristos și frate al lui lacov".

Sfântul Apostol Iuda mai este cunoscut și ca Levi sau Tadeu. Însă, nu trebuie confundat cu celălalt Tadeu, care a făcut parte din cei 70 de Apostoli ai Mântuitorului.

Sfântul Apostol Iuda a predicat Evanghelia în ludeea, Samaria, Galileea, Idumeea, Siria, Arabia, Mesopotamia și Armenia.

Ajungând să predice în ținutul Muntelui Ararat, Sfântul Apostol Iuda a fost prins de păgâni, răstignit și omorât cu săgeți.

 

Sfântul Cuvios Paisie cel Mare

Sfantul Paisie cel mare, era de neam din Egipt, de unde era şi Moise, văzătorul de Dumnezeu.

Acesta a fost din părinţi cinstitori de Dumnezeu.

După săvârşirea tatălui său, fericitul acesta, prunc încă şi mai mic decât ceilalţi fraţi, a rămas la maică-sa, care fiind foarte amărâtă, i s-a arătat în vis un înger, spunandu-i : ,,Pe fiul tău Paisie l-a ales Domnul, ca să slăvească şi să laude sfânt numele Său cel lăudat în vecii vecilor; acesta este plăcut lui Dumnezeu,, şi l-a apucat pe el de mână.

Maica sa a răspuns îngerului : ,,Toţi ai lui Dumnezeu sunt, şi la fel acesta care este plăcut lui Dumnezeu,,. Şi trezindu-se ea, se minuna de acea vedenie.

După ce s-a făcut copilandru, marele şi fericitul între cuvioşi, a fost tuns monah, de Cuviosul Pamvo,de către care a fost sfătuit să nu se uite la faţă de om.

Iar el, a petrecut trei ani neuitându-se în sus, mergand doar cu capul plecat.

Dupa aceea sa dus la petrecerea sihăstrească, întru atâta a covârşit pe toţi, încât a vorbit împreună cu Hristos, şi I-a spălat picioarele Lui, iar după spălare a băut apa, şi îndată s-a făcut începător vieţuirii celei supraomeneşti.

Sfantul Paisie cel Mare ajungând la bătrâneţi, s-a mutat către Domnul.

In Biserica romano-catolica pe 19 iun – Trupul si Sangele Mantuitorului.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!