-

Sfânta Treime

Pe 28 mai, după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, adică în Lunea Rusaliilor, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Duh, a treia persoană a Sfintei Treimi, precum indică Penticostarul.

"Întru această zi, prăznuim pe însuși Preasfântul și de viață făcătorul și întru tot puternicul Duh, Carele este unul din Treime Dumnezeu".

În calendarele românești această zi este trecută ca sărbătoare a Sfintei Treimi. La sinodul II ecumenic, ținut în anul 381 la Constantinopol, a fost respinsă învățătura lui Macedonie, care afirmă că Sfântul Duh este o "creatură".

Aici s-au alcătuit celelalte articole din Crez și s-a mărturisit că Sfântul Duh purcede din Tatăl și "este împreună cu Tatăl și cu Fiul închinat și mărit".

Sf. Chiril al Alexandriei

S-a născut în jurul anului 370, a fost nepotul arhiepiscopului Teofil al Alexandriei și urmaș al acestuia în scaunul episcopal.

Sfântul Chiril al Alexandriei a combatut învățătura lui Nestorie, care susținea că în Hristos există două persoane: una dumnezeiască, a Fiului lui Dumnezeu, născut din veșnicie din Tatăl, și alta omenească, a lui Iisus Hristos, născut din Fecioara Maria.

Această învățătură contracara Sfintei Scripturi, ducea la concluzia că Maica Domnului nu poate fi numită "Născătoare de Dumnezeu" ci "Născătoare de om".
Sfântul Chiril al Alexandriei a învățat că în Hristos sunt două firi, una dumnezeiască și una omenească, unite într-o singură persoană, cea a Fiului lui Dumnezeu. Și pentru că aceeași persoană, născută din veșnicie din Tatăl, Se naște ca om din Fecioara Maria, Maica Domnului este "Theotokos", "Născătoare de Dumnezeu"€œ.

Sinodul al III lea ecumenic de la Efes din anul 431, recunoaște în mod oficial titlul de Maicii Domnului.

Sfântul Chirl al Alexandriei a trecut la cele veșnice în anul 444.

În Biserica romano-catolică pe data de 09 iun - Sf. Efrem.

Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin!