-

Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusalile)

Pe data de 31 mai, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Pogorarii Sfantului Duh. La zece zile după Înălţarea lui Hristos Dumnezeul Nostru, respectiv la 50 de zile de la Învierea Să, prăznuim Rusaliile - Pogorârea Sfântului Duh.

În primele secole creştine, praznicul Cincizecimii era o dublă sărbătoare: a Pogorârii Duhului Sfânt şi a Înălţării lui Hristos Dumnezeu.

În jurul anului 400, cele 2 sărbători s-au despărţit.

Prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu Fiul S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat, tot prin Duhul Sfânt ni se împărtăşeşte viaţă dumnezeiască şi omenească a lui Hristos.

Evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt este descris în cartea "Faptele Apostolilor,, .Aici se spune că Duhul Sfânt Se pogoară din cer că un vuiet mare de vânt şi Se împarte deasupra capului fiecăruia din cei prezenţi, în chip de limbi de foc.

După Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii au primit puterea de a grai în limbi necunoscute de ei până atunci, descoperind învăţătură Mântuitorului şi altor neamuri. Apostolii grăiau în limba lor, iar cei prezenţi înţelegeau cele vorbite de aceştia, în limba neamului din care făceau parte.

Pelerini prezenţi neputând să-şi explice cum de puteau predică în graiuri diferite, unul dintre ei îi acuză că ar fi ,,plini de must,,, adică beţi.

Atunci Sfântul Petru a luat cuvântul pentru a-i apară pe Apostoli.

Acesta le-a descoperit că se împlinise profeţia lui Ioil: "Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul,,

În vechime, bucuria sărbătorii era amplificată de catehumenii care primeau botezul în această zi, într-un cadru solemn şi festiv. Tot de timpuriu se aduceau la biserici flori şi ramuri de copaci, amintind limbile de foc care sau pogorât asupra Apostolilor.

Pogorârea Sfântului Duh marchează întemeierea Bisericii prin trimiterea de către Dumnezeu a Sfântului Duh în lume că să împuternicească pe Sf. Apostoli să vestească Evanghelia. Biserica devine o realitate văzută prin pogorârea Duhului Sfânt, iar a fi creştin înseamnă a avea pe Duhul Sfânt.

În Biserica romano-catolică pe dată de 31mai se face pomenirea PREASFINTEI TREIMI; Vizită Sf. Fc. Maria; Sf. Petronela, fc

Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaînţelepţi pe pescari ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi printr-inşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire Ţie! Amin!