-

Sfântul Nichita Mărturisitorul

Pe data de 28 mai, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Nichita Mărturisitorul. Acesta a ales din tinerețe să urmeze calea vieții monahale. Pentru viața sa duhovnicească îmbunătățită, Sfântul a fost numit Arhiepiscop al Calcedonului.

În timpul slujirii arhierești, Sfântul Nichita s-a evidențiat mai ales pentru virtutea milosteniei, hrănind pe cei flămânzi, îmbrăcând pe cei goi, primind și odihnind pe cei străini.

În Sinaxar este pomenit ca "tată al sărmanilor, apărător al văduvelor și izbăvitor al celor năpăstuiți".

Sfântul Nichita s-a remarcat ca apărător al sfintelor icoane în timpul prigoanei din vremea împăratului Leon Armeanul.

Sfântul s-a arătat mărturisitor al lui Hristos, vădind învățăturile eretice ale iconoclastilor și popovaduind dreapta credință cu privire la cultul cinstirii sfintelor icoane.

Din această cauză a fost trimis în temniță, suferind numeroase chinuri.

După mulți ani și după multe osteneli de mărturisitor, s-a mutat la Domnul.

Sf. Mc. Eliconida

Această sfintă a trăit pe vremea împăraţilor Gordian şi Filip, şi era din cetatea Vitaliei.

A fost prinsă şi adusă la Perinie, ducele Corintului. Aceasta nevrand a jerfi idolilor si mărturisind pe Hristos Dumnezeu adevărat, a fost supusă la felurite şi grele chinuri, dar scăpând din acestea a mers la capiştea idolilor şi prin rugăciune a sfaramat idolul zeiţei Atena, a lui Die şi a lui Asclipie.

După acestea a fost supusa la si mai grele chinuri, din care cu ajutorul Celui de sus, scăpând nevătămată.

A primit mucenicia prin tăierea capului şi aşa purtătoare de cunună s-a suit la ceruri.

În Biserica romano-catolică pe data de 28 mai - Sf. Gherman.

Mântuiește, Doamne poporul Tău și binecuvîntează moștenirea Ta. Biruința binecredinciosilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește, și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău. Amin!