-

Sfântul Apostol Carp. Moșii de Rusalii

Pe data de 26 mai, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântul Apostol Carp. Acesta a fost unul din cei 70 de apostoli, următor și slujitor al Sfântului Apostol Pavel. Azi sunt Moșii de Rusalii.

Sfântul Apostol Carp ducea scrisorile Sfântului Apostol Pavel a destinatari.

A fost hirotonit episcop de Sfântul Apostol Pavel pentru Veria Traciei. Sfântul Apostol Carp a mai predicat Evanghelia și în Creta, unde l-a primit pe Sfântul Dionisie Areopagitul în casa sa.

Sfântul Dionisie mărturisește că Apostolul Carp era un om de o mare curăție a minții, foarte blând, nevinovat și smerit, că lui însuși Domnul i S-a înfățișat înainte, înconjurat de îngerii Lui și că el niciodată nu începea să slujească Sfânta Liturghie până ce nu era încredințat mai întâi de o vedere de sus.

Sfântul Carp a convertit mulți păgâni la creștinism. Asemenea, pe iudei, mustrandu-i, i-a învățat să creadă că Hristos Cel răstignit de ei, este Dumnezeu adevărat și făcătorul tuturor.

Sfântul Apostol a fost ucis cu sălbăticie și cu nemilostivire de ceilalți iudei ce nu crezuseră.

Prin cinstitele lui moaște se dau multe tămăduiri bolnavilor, întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Tot astăzi, facem pomenirea:
- Sfinților Apostoli Tadeu și Alfeu, din cei 70 de apostoli;
- Sfinților Mucenici Averchie și Elena;
- Sfântului Mucenic Alexandru Tesaloniceanul.

În Biserica romano-catolică pe data de 26 mai - Sf. Filip Neri.

Maimarilor Voievozi ai oștilor cerești, rugamu-vă pe voi, noi, nevretnicii, ca să ne acoperiți pe noi, prin rugăciunile voastre, cu acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupești. Izbăvindu-ne din nevoi ca cei ce sunteți mai-mari peste cetele puterilor de sus. Amin!