-

Sfântul Teodor cel Sfinţit

Pe data de 16 mai, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Teodor cel Sfințit. Acesta a fost ucenicul Sfântului Pahomie cel Mare. S-a născut și a crescut păgân în Tebaidă de Sus. La vârstă de 14 ani părăsește casa părinților și merge la mănăstirea Sfântului Pahomie.

Mai târziu se vor călugări atât mama sa, cât și fratele lui. După moartea Sfântului Pahomie, Teodor a fost ridicat de către obște stareț al tuturor sfintelor mânăstiri întemeiate de starețul său.

Sfântul Teodor cel Sfințit a trecut la cele veșnice pe 16 mai 367.

Sursa - crestinortodox.ro

În Biserica romano-catolică pe data de 16 mai - Frer. Vladimir Ghika.

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare. Părintele nostru Teodor, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Amin!