-

Sfântul Pahomie cel Mare

Pe data de 15 mai, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Pahomie cel Mare. Acesta s-a născut în Tebaida de Jos a Egiptului și a trăit în timpul împăratului Constantin.

În vremea aceea era păgân. Primește Botezul și se retrage în pustia Tebaidei, alături de pustnicul Palamon. După zece ani de nevoințe ajunge în Tabenisi, unde un înger i s-a înfățișat înainte îmbrăcat în rasă de schimonah și i-a dăruit o tăbliță pe care se afla înscrisă pravila unei mânăstiri cu viață de obște.

Acest înger i-a poruncit să întemeieze o astfel de mânăstire chiar în Tabenisi. Zidește multe chilii, și prin lucrarea Sfântului Duh ele vor ajunge să fie locuite de monahi.

Numărul monahilor sporește, încât Pahomie este nevoit să mai întemeieze alte șase mânăstiri. Numărul ucenicilor lui a ajuns aproape la șapte mii.
Dacă Sfântul Antonie cel Mare este socotit a fi întemeietorul vieții pustnicești, Sfântul Pahomie este considerat întemeietorul vieții mănăstirești de obște.

A trecut la cele veșnice în anul 348, în vârstă de 74 de ani. A fost îngropat în mănăstirea ctitorita de el.

Trebuie să știm, că metaniile - plecăciune până la pământ sau îngenunchere și ridicare însoțită de semnul Sfintei Cruci și de o rugăciune, sunt atribuite Sfântului Pahomie cel Mare.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

În Biserica romano-catolica pe data de 15 mai - Sf. Isidor Plugarul.

Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Pahomie. Slavă Celui ce ți-a dat ție putere, slavă Celui ce te-a încununat pe tine, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Amin!