-

Sfântul Proroc Isaia

Pe data de 09 mai, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Prooroc Isaia. Acesta s-a născut la Ierusalim, a fost fiul lui Amos, fratele lui Amazia - regele Iudeii.

Isaia a fost cel care L-a văzut pe Domnul Savaot așezat pe tronul slavei cerești, înconjurat de serafimii cei cu șase aripi, care cântau: "Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Savaot”.

Marile prorocii ale lui Isaia se referă la întruparea Domnului, la Nașterea Lui din Fecioara Maria, la loan Botezătorul. Acest Proroc a primit și darul facerii de minuni. În Ierusalimul când a fost o secetă cumplită, Isaia s-a rugat lui Dumnezeu și a curs apa de sub Muntele Șion. Această apă s-a numit Siloam, care înseamnă A«trimisA».

Mai târziu, Domnul avea să îndrepte pașii celui orb din naștere către această apă, în care să se scalde și astfel să-și recapete vederea. Sfântul Proroc Isaia a luptat inpotriva obiceiurilor păgâne, în timpul Regelui Manase. Acesta a fost motivul pentru care a fost scos din cetate și tăiat în două cu fierăstrăul. Isaia a trăit prin minune Dumnezeasca și a prorocit cu șapte sute de ani înaintea venirii Mântuitorului Hristos.

Este numit "Evanghelistul Vechiului Testament” datorită faptului că a prorocit nașterea din Fecioara Maria a lui Mesia, Dumnezeirea Lui, minunile Lui, patimile și moartea, și în sfârșit preaslavirea Lui.

Tot în această zi, facem pomenirea Sf. Mc. Epimah şi Gordian. Aceştia erau cu neamul din Roma. Dar fiindcă au mărturisit cu îndrăzneală pe Hristos, au fost prinşi şi siliţi de către stăpânitorul cetăţii să se lepede de credinta crestina şi să jertfească idolilor, dar ei nu s-au înduplecat, de aceea au fost chinuiţi. La sfârşit li s-au tăiat capetele, şi aşa au luat cununile muceniciei.

În Biserica romano-catolică pe data de 09 mai – Sf Isaia profetul, Pahonie pusnicul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!