-

Sfânta Mare Muceniță Irina

Pe data de 05 mai, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfintei Irina. Aceasta a fost singura fiică a lui Liciniu, rege în cetatea Maghedon.

Irina s-a născut păgână, iar numele ei a fost la început Penelope. Când a împlinit șase ani, tatăl ei a zidit pentru ea, dincolo de cetate, un turn cu multe camere. A fost închisă în acest turn, împreună cu 13 fecioare, o învățătoare și un bătrân înțelept, Apelian.

Într-o noapte, i-a apărut în vis îngerul lui Dumnezeu care i-a spus: "Penelope, de-acum nu te vei mai numi așa, ci Irina ( ceea ce înseamnă pace ) și vei fi multora scăpare și adăpostire și prin tine se vor mântui multe suflete, iar numele tău va fi mare în toată lumea".

Sfântă Irina a aflat despre Hristos de la Apelian și a primit botezul de la Sfântul Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Trecerea sa la creștinism l-a înfuriat pe tatăl ei, motiv pentru care a dorit să o supună la diferite torturi. Prin darul primit de la Dumnezeu, Sfânta Irina îl va converti în chip minunat pe tatăl ei la creștinism.

Sfânta fost supusă la multe chinuri în vremea a patru împărați.

Regele Sedechia a îngropat-o până la gât într-o groapă umplută cu șerpi și cu scorpioni, dar îngerul Domnului a păzit-o.

Regele Sapor, fiul regelui Sedechia i-a pus în picioare încălțăminte de fier, i-a încărcat în spate un sac de nisip, a înhămat-o la o căruță și a pus să fie mânată că un animal cale lungă dincolo de cetate, dar această a răspuns: "Cu adevărat sunt ca o vită înaintea Ta, O Doamne!", dar îngerul Domnului a cutremurat pământul, iar pământul s-a deschis și i-a înghițit pe chinuitori.

Irina a intrat în cetatea lui Callinicus pentru predicarea Evangheliei, regele de atunci al cetății, Numerian, a aruncat-o consecutiv în trei tauri de metal încins, dar aceasta nu a murit. Când Irina a sosit în cetatea Mesembria, a fost omorâtă de regele Sapur, dar Dumnezeu a înviat-o. Regele și mulți din popor, văzând aceasta, au crezut în Hristos și s-au botezat.

În cele din urmă, Sfânta s-a întins într-un sicriu și i-a poruncit lui Apelian să-l închidă. După patru zile, când au deschis sicriul, au văzut că trupul Irinei nu mai era în el. Așa a proslăvit-o Dumnezeu în veci pe Sfânta Mare Muceniță Irina.

În Biserica romano-catolică pe data de 05 mai - Sf. Angelo și Sf. Gottard.

Sfântă Mare Muceniță a lui Hristos, Irina, auzi-ne pe noi păcătoșii și smeritii și fii mijlocitoare, pentru noi, care prin tine cerem ajutorul lui Dumnezeu. Amin!