-

Sfântul Apostol lacov

Pe data de 30 aprilie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Apostol lacov. Acesta a fost fratele Sfântului loan Evanghelistul și unul dintre cei Doisprezece Apostoli ai Mântuitorului.

Sfântul Apostol Iacov, cât și fratele sau, l-au părăsit pe tatăl lor, Zevedei, precum și ocupația de pescar, pentru a urma lui Hristos și a se face pescari de oameni.

Sfintele Evanghelii amintesc faptul că Apostolul Iacov a fost de față, pe Muntele Tabor la Schimbarea la față a Mântuitorului, dar și la cele întâmplate în grădina Ghetsimani.

După Cincizecime, Sfântul Apostol lacov a predicat Evanghelia în mai multe locuri, ajungând până în Spania.

Întors în Ierusalim, avea să pătimească multe chinuri din partea iudeilor. Sfântul Apostol Iacov, prin cuvatarile sale, pline de harul Duhului Sfânt, a reușit să aducă mulți iudei și păgâni la credința în Hristos, dintre aceștia, tradiția i-a consemnat pe vrăjitorul Hermoghen, pe ucenicul acestuia, Filip și pe Iosia. Acesta din urmă a fost chiar condamnat la moarte, împreună cu Sfântul Apostol Iacov, luând amândoi cununa muceniciei în anul 45.

Tot în această zi, facem pomenirea:
- Sfântului Clement;
- Sfântului Mucenic Maxim;
- Sfântului Mucenic Vasile, episcopul Amasiei;
- Sfântului Donat, episcopul Evriei.

În Bisrica romano-catolică pe data de 30 aprilie - Sf. Pius al V-lea; Iosif Cottolengo; Sofia.

Mântuiește, Doamne pe poporul Tău și binecuvîntează moștenirea Ta. Biruința binecredinciosilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește, și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău. Amin!