-

Sfinții Iason şi Sosipatru

Pe data de 28 aprilie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfinților Iason și Sosipatru. Aceștia au făcut parte din cei Șaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului. Despre aceștia aflăm de la Sfântului Apostol Pavel în Epistola către Romani.

Sfântul Apostol Iason a fost numit Episcop al orașului Tars de către Sfântul Apostol Pavel, în timp ce Sfântul Apostol Sosipatru a fost hirotonit Episcop în Iconium.

Acești doi Apostoli au ajuns să predice cuvântul Evangheliei în Insula Corfu, unde au ridicat o biserică în cinstea Sfântului Arhidiacon Ștefan. Aflând de activitatea lor misionară, regele insulei i-a trimis în închisoare, unde au fost închiși împreună cu șapte tâlhari. Apostolii le-au propovăduit acestora învățătura lui Hristos și i-au adus la dreaptă credința. Auzind despre schimbarea tâlharilor, regele a poruncit ca aceștia să fie omorâți, cei șapte lund cununa muceniciei.

Când regele îi tortura pe Sfinții Apostoli, fiica regelui, fecioara Cherchira, privea cum aceștia pătimeau. În acel moment s-a declarat și ea creștină. Regele a poruncit apoi ca ea să fie închisă în temniță.

Văzând că fiica sa nu dorește să se lepede de credința în Hristos, regele a poruncit să se dea foc temniței în care era închisă. Printr-o minune dumnezeiască fecioara a rămas nevătămată. Văzând aceasta, regele a ordonat ca fiica lui să fie omorâtă de către arcași.
La scurtă vreme însă, s-a întâmplat ca regele să moară, iar Sfinții Apostoli lason și Sosipatru au rămas în viață.

Noul rege al insulei primind Sfântul Botez, a oprit persecuțiile împotriva creștinilor. Sfinții Apostoli lason și Sosipatru au predicat Evanghelia și au păstorit Biserica din Insula Corfu până la sfârșitul vieții.

În Biserica romano-catolică pe 28 aprilie - Sf. Petru Chanel; Valeria; Ludovic M. Grignion de Montfort, pr.

Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile acestora, mântuiește-ne și ne păzește pe noi. Amin!