-

Învierea Domnului - Sfintele Paşti

Învierea Domnului reprezintă cel mai mare eveniment din istoria mântuirii noastre, care ne-a adus posibilitatea mântuirii și care stă la temelia credinței și a Bisericii Creștine.

Numim această sărbătoare "Pasti" după cuvântul grecesc care înseamnă "trecere", fiindcă aceasta este ziua în care Dumnezeu a adus la început lumea, dintru neființă întru ființă.

Fără Învierea lui Hristos lumea ar fi azi încă toată păgâna, Biserica nu s-ar fi întemeiat, creștinismul nu s-ar fi răspândit și n-ar fi fost crezut. Fără Învierea lui Hristos numele Mântuitorului s-ar fi uitat de atunci, învățătura Lui s-ar fi pierdut.

Învierea Mântuitorului din morți a rămas cel mai mare eveniment al istoriei și, cu toate acestea, nimeni nu a văzut cum s-a produs.
El a rânduit ca Învierea să nu fie văzută de nimeni. Evangheliștii descriu numai câteva din arătările-aparitile Mântuitorului de după Înviere.

Deși Învierea este pe drept cuvânt dovada biruirii morții și a preamăririi lui Hristos. Paștele creștin este trecerea de la moarte la viață veșnică, pe când paștele iudaic este trecerea de la robie la libertate. Noaptea Învierii transformă întunericul în lumină, mormântul în Cer și moartea în viață veșnică.

Hristos - Paștele Cel Sfânt ne sfințește pe toți și ne transformă, haric, din păcătoși în fiii lui Dumnezeu.

După trei zile, Dumnezeirea Cuvântului reunește.

Venirea Mântuitorului în lume, intrarea și ieșirea Lui din timp s-au realizat cu o foarte mare discreție, dar au produs efecte cosmice: pe pământ s-au auzit coruri de îngeri, a apărut o nouă stea, pământul s-a cutremurat, mormintele s-au deschis și catapeteasma templului s-a rupt în două.

Noaptea pascală - Piatra care acoperea mormântul se prăbușește, zdrobind puterea morții .
Mireasma lui Hristos ne cheamă, spre a primi Lumina, care luminează pe tot omul din această lume.

Hristos a înviat din morți! Cu moarte pe moarte călcând. Și celor din morminte. Viață dăruindu-le. Amin!