-

Sfântul Cuvios Ioan; Gheorghe Mărturisitorul, episcopul Antiohiei Pisidei

Pe data de 19 aprilie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Cuvios Ioan. Acesta a fost monah în Lavră Veche a lui Hariton cel Mare din Palestina.
În acest loc s-a dăruit deplin tuturor nevoințelor, petrecând în rugăciune și priveghere.

Datorită virtutiilor dobândite în acest locaș monahal el s-a învrednicit de harul preoției. Cuviosul Ioan a trecut la cele veșnice în secolul al-VIII-lea.
Coborârea la iad a Mântuitorului.

Aceasta are ca temei scripturistic mărturia Sfântului Apostol Petru, care spune în prima sa epistolă că Hristos ,,Omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu duhul, cu care S-a coborât și a propovăduit și duhurilor ținute în închisoare".

El afirmă că în răstimpul dintre moarte și înviere, când trupul Său zăcea în mormânt, Hristos a coborât cu sufletul Lui îndumnezeit printre cei adormiți, ținuți până atunci sub stăpânirea celui rău.

Când se spune deci că Iisus a coborât la iad nu trebuie să se creadă că este vorba de gheenă, adică de locul de osândă a celor păcătoși, ci pur și simplu de împărăția morților, unde zăceau drepții și păcătoșii.

Dacă, în principiu, iadul a fost învins, puterea diavolului fiind surpată din temelii prin cruce și biruință dobândită de Hristos, el va continua totuși să existe până la sfârșitul istoriei ca formă de existență personală, rezultat al unor opțiuni negative.

Învingând iadul, Hristos a întemeiat ordinea eternității fericite, adică raiul, care va fi accesibil drepților îndată după moarte, în timp ce alții nu se vor bucura de el decât după Judecata din urmă.

Porțile Raiului până la coborârea Mântuitorului în iad, erau închise, datorită păcatului primordial.

Dumnezeu în dragostea pentru om trimițând pe însuși Fiul Sau, restabilind ordinea și scoțând din iad pe cei drepți.

Tot în această zi, pomenirca preacuviosului părintelui nostru Gheorghe Mărturisitorul, episcopul Antiohiei Pisidei.

Acest sfânt a trăit pe vremea luptătorilor împotriva icoanelor, din pruncie fiind dat slujirii lui Dumnezeu.

Pentru virtutiile sale a fost hirotonit episcop al Antiohiei din Pisidia.

Când prin sfatul viclean, s-a pornit eresul luptătorilor împotriva icoanelor şi se trimiteau scrisori pretutindenea, ca toţi episcopii să meargă cu grăbire la

Constantinopol, s-a dus şi acesta, care, neplecându-se a se face de un cuget cu ereticii şi a se lepăda de închinarea sfintelor icoane, a fost osândit la surghiun şi la rea pătimire, întru care şi murind, s-a mutat către Domnul.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului mucenic Pafnutie;

- Sfintilor Socrat si Dionisie;

- Sfantului Agatanghel;

- Preacuviosului Gheorghe Marturisitorul, episcopul Antiohiei Pisidei;

- Sfantului Trifon arhiepiscopul Constantinopolului;

- Cuviosului Simeon, egumenul Manastirii Filoteu din Muntele Atos.

În Biserica romano-catolică pe data de 19 aprrilie - DUMINICA a 3-a a Paştelui; Sf. Leon al IX-lea.

Pomenește, Doamne pe robi Tăi, că nu este nimenea fără de păcat, afară de Tine, Cel ce poți da odihnă celor răposați. Amin!