-

Sfântul Cuvios loan, ucenic al Sfântului Grigorie Decapolitul

Pe data de 18 aprilie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Cuviosului Ioan. Acesta, de tânăr a urmat calea monahală fiind ucenic al Sfântului Grigorie Decapolitul, în timpul luptei împotriva icoanelor din vremea împăratului Leon Armeanul

Aceștia umblând prin cetate, îi întăreau pe creștini în dreapta credința, pentru a nu cădea în erezia iconoclasmului. După moartea Sfântului Grigorie Decapolitul, Cuviosul loan a devenit stareț al Mănăstirii Decapole din Constantinopol.

Sfântul Cuvios Ioan, s-a mutat la Domnul la anul 820. Scriitorul de Cântări, Cuviosul losif l-a îngropat cu cinste pe Sfântul Ioan, lângă mormântul Sfântului Grigorie.
Vinerea Mare - moartea și îngroparea Domnului

În Vinerea Mare se face pomenire de sfintele, mântuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Mântuitorului.

Hristos este trimis spre locul răstignirii, purtându-Și crucea.

În momentul în care Hristos Și-a dat duhul, s-a arătat o serie de semne miraculoase: catapeteasma templului s-a rupt, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat și multe trupuri ale celor adormiți s-au sculat.

De teamă că trupurile celor osândiți să nu rămână pe cruce și a doua zi, când se prăznuiau Pastile, iudeii cer permisiunea lui Pilat să se zdrobească fluierele picioarelor osândiților. Când au venit însă la Hristos, au constatat că El murise și atunci nu I-au mai zdrobit oasele.

Spre a se convinge că Hristos a murit cu adevărat, un ostaș i-a împuns coasta cu sulița și îndată au țâșnit sânge și apă.

Iosif și Nicodim vor lua trupul lui Hristos de pe cruce, îl ung cu aromate și îl înfășoară într-un giulgiu. Pe cap îi pun o mahramă, împlinind astfel, întru totul datina iudaică a înmormântării.

Cunoaștem că Iosif din Arimateea l-a coborât de pe Cruce și l-a îngropat, împreună cu Nicodim, în mormântul său aflat într-o grădină din apropierea locului răstignirii.

În Vinerea Mare este zi aliturgică, adică nu se săvârșește nici una din cele trei Sfinte Liturghi.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfantului Cosma, episcopul Calcedonului;
- Preacuvioasei Atanasia;
- Sfantului noului mucenic Ioan cel din Ianina;
- Sfantului noului mucenic Ioan Culica.

În Biserica romano-catolică pe data de 18 aprilie - Sf. Atanasia din Egina.

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvîntează moștenirea Ta. Biruința binecredinciosilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește, și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău. Amin!