-

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica

Pe data de 11 aprilie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Ierarh Calinic. Acesta s-a născut în București, pe 7 octombrie 1787. Azi e miercurea din Săptămâna Luminată.

Viața Sfântului Calinic:

La vârsta de 20 de ani ajunge la mănăstirea Cernica, din episcopia Bucureștilor.

Pe data de 12 noiembrie 1808, tânărul Constantin devine monahul Calinic. La mănăstirea Cernica a fost ieromonah, preot și stareț timp de 31 de ani.
Refuzând să fie mitropolit al Ungrovlahiei, a fost ales în anul 1850 în fruntea episcopiei Ramnicului.

Recladind catedrala episcopală de la Râmnicu-Vâlcea, s-a mutat aici în 1857, unde a păstorit până în 1868.

Sfântul Calinic a infintat Mănăstirea Frasinei, este locul în care nu au acces femeile. Potrivit Tradiției, Sfântul Calinic a pus pe drumul spre Frasinei o bornă: "Până aici au voie femeile, de aici este partea monahilor". Mănăstirea Frasinei, fiind numită în timp Athosul românesc.

Sfântul Calinic a înființat o tipografie în anul 1861, la Râmnic.

Tipografia tipărea atât de mult încât mai târziu, Nicolae Iorga a numit Ramnicul "capitala tipografilor".

Sfântul Calinic a păstorit în scaunul de la Râmnic, vreme de 16 ani, după care simțindu-se slăbit de bătrânețe și bolnav find, a revenit la Mănăstirea Cernica, unde a mai trăit aproape un an. Mutându-se către Domnul în ziua de 11 apr 1868.

A fost îngropat, după dorința sa, la Mănăstirea Cernica, în tinda Bisericii "Sfântul Gheorghea€œ.

Sfântul Calinic a dus o viață aleasă și plăcută lui Dumnezeu, călugăr find s-a supus întru totul rânduielii vieți mănăstirești, trăind în sărăcie și aspră înfrânare. Cei ce l-au cunoscut spun că avea trupul firav și era senin la față, unbla cu capul mereu plecat, vorbea domol și liniștit, iar la fire erea nespus de bun, milostiv și darnic față de toți.

Acest fel de viață a făcut din el un vas al Domnului, inpodobit fiind cu darul facerii de minuni.

În Biserica romano-catolică pe data de 11 aprilie - Ss. Stanislau, ep. m.; Gemma Galgani, fc.

De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Calinic, povățuitorule al călugărilor, podoabă cuvioșilor și lăuda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi și făcătorule de minuni. Roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască pace și mare milă. Amin!