-

Sfântul Mucenic Caliopie

Scris de

Pe data de 07 aprilie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Caliopie. Acesta a viețuit la sfârșitul secolului al III lea și începutul secolului al IV lea. A fost unicul fiu al unui părinte de rang senatorial din Perga Pamfiliei.

Din cauza persecuțiilor împotriva creștinilor, mama sa l-a așezat într-o corabie, i-a dat aur și l-a trimis în cetatea Pompeiopolis.

Ajuns în această cetate, refuză să ia parte la o sărbătoare în cinstea zeilor, motiv pentru care este dus la comandantul Maximus. Sfântul va mărturisi înaintea acestuia că este creștin.

Va fi supus la diferite chinuri, ca în cele din urmă să fie osândit la moartea pe cruce.

La locul răstignirii, mama sa a strecurat cinci bani mari de aur în mâna călăului, spunându-i să-l așeze pe fiul ei cu capul în jos, nu în felul în care a stat Mântuitorul.

Caliopie a fost răstignit cu capul în jos în Sfânta și Marea Zi Joi. A doua zi, când au coborât de pe cruce trupul neînsuflețit al Sfântului Caliopie, mama sa a căzut îmbrățișându-l și a murit.

Aceștia au luat mucenicia cu cinste în anul 304.

Sfântul Ghiorghe Mărturisitorul

Acest Cuvios Părinte, iubind pe Hristos din tinerețe, a primit viața monahicească, a trecut prin toată fapta bună și a câștigat smerita cugetare.
Apoi s-a făcut mărturisitor al lui Hristos pe vremea împărăției lui Leon Isaurul, răbdând prigonire și chinuire de la luptătorii de icoane. După aceea s-a ridicat la scaunul arhieriei și la Mitropolia insulei Lezvia, în cetatea Mitiliniei, pe vremea împărăției drept credincioșilor Constantin și Irina.
Sfântul era foarte milostiv, iar pentru multa înfrânare s-a făcut părtaș cu îngerii și s-a arătat făcător de minuni.

Ajungând împărăția lui Leon Armeanul, cel care a înnoit lupta împotriva sfintelor icoane, a suferit iarăși prigonire, fiind la adânci bătrâneți.

Iar împăratul, nesuferind mustrările de la dânsul, l-au izgonit în Herson, iar în locul lui a pus mitropolitul pe un oarecare eretic.

Sfântul Gheorghe, petrecând în surghiun celelalte zile ale vieții sale, a făcut multe minuni, cu darul lui Hristos.

După aceea, sosind vremea morții lui, a răsărit pe cer o stea foarte luminoasă, vestind mai înainte sfârșitul lui cel fericit. Moaștele Sfântului Gheorghe find izvoare de minunate tămăduiri.

În Biserica romano-catolică pe data de 07 aprilie - Sf. Ioan Baptist de La Salle, pr.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi. Amin!