-

Sfânta Evanghelie din Duminica Floriilor

Pe data de 21 aprilie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfintei Evanghelii din Duminica Floriilor, care încheie Postul cel de 40 de zile al Sfintelor Paști.

Aceasta a fost rânduită de Biserică spre a fi citită în ziua sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim. În această Evanghelie se pomenește mai întâi de mirul de mare preț al recunoștinței Mariei față de Iisus pentru învierea din morți a fratelui ei, Lazăr din Betania, care era prieten al Domnului Iisus Hristos.

A doua zi după ce avusese loc ungerea săvârșită de Maria, Domnul, împreună cu ucenicii și cu iudeii care veniseră la Betania spre a-L vedea, porni spre Ierusalim. Ajuns la Betfaghe, la poalele muntelui Măslinilor, trimise doi ucenici în satul învecinat, spre a-I aduce de acolo un "mânz legat, pe care n-a șezut până acum nici un om"

În interpretarea Sfinților Părinți, asină preinchipuie sinagogă, în timp ce mânzul prefigurează neamurile care urmau să fie chemate la credință. Este o interpretare simbolică. Mânzul pe care nu mai șezuse nici un om sugerează neprihănirea Domnului, El neputând să Se atingă decât de acele făpturi ce nu fuseseră întinate sub nici o formă.

Mulțimea Îl primește pe Mântuitorul în Ierusalim cu aceste cuvinte: "Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!"

Învierea lui Lazăr era cauza căreia i se datora, în cea mai mare măsură, această primire însuflețită. Dar să nu uităm, că același popor care-L slăvise și-L primise ca pe un împărat, peste câteva zile va striga, incitat de farisei și de cărturari: "Rastigneste-L! Rastigneste-L!".

Părintele profesor Ene Braniște afirmă că această sărbătoare se mai numea și Duminica aspiranților la Botez, deoarece în această zi catehumenii, care fuseseră admiși la Botez, mergeau la episcop pentru a primi Crezul ca mărturisire de credință. Această duminică a purtat și denumirea de Duminica grațierilor, pentru că în cinstea ei, împărații acordau grațieri.

Floriile și ramurile de sălcie.

După modelul mulțimii din cetatea Ierusalimului care l-a întâmpinat pe Mântuitorul cu ramuri de finic, Biserica Ortodoxă a rânduit că în această zi să împartă credincioșilor ramuri de salcie binecuvântate. Ramurile de salcie simbolizează biruința asupra morții. În duminica Floriilor, Biserica a rânduit să fie dezlegare la pește.

În seara acestei duminici, încep deniile din săptămâna Sfintelor Patimi.

În Biserica romano-catolică pe data de 05 aprilie - ÎNVIEREA DOMNULUI (PAŞTELE); Ss. Vincenţiu Ferrer, pr.; Irina, m.

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Amin!