-

Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni

Pe data de 02 aprilie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Cuviosului Tit. Acesta a viețuit în timpul luptei împotriva sfintelor icoane (sec. IX). Acesta s-a călugărit de tânăr și a dobândit două mari virtuți: smerenia și ascultarea. În vremurile prigoanelor împotriva sfinelor icoane și a cinstitorilor lor, Cuviosul Tit a stat tare și neclintit ca un adevărat Stâlp al Ortodoxiei și al Bisericii lui Hristos.

Pentru marea sa dragoste, smerenie și curăție, Dumnezeu i-a dăruit darul facerii de minuni, atât în timpul vieții lui, cât și după trecerea sa la cele veșnice. Sfântul Cuvios Tit a adormit cu pace în veacul al nouălea.

Tot în această zi, pomenirea sfinţilor mucenici şi fraţi buni, Amfian şi Edesie.

Aceşti sfinţi au trăit pe vremea împăratului Maximian, fraţi din maică, din pămintul Lidiei. Mergînd ei la Berit, şi de mucenicul Pamfil fiind invăţaţi în dreapta credinţă, au stat înaintea stăpînitorului Urban. Propovăduind pe Hristos Dumnezeu.

Anfian a fost bătut peste obraz şi călcat de picioarele ostaşilor, apoi ungându-i picioarele cu untdelemn le ardeau cu foc, şi mai în urmă l-au spînzurat, aşa încât se vedea sfântul cu totul umflat, coastele fiindu-i zdrobite de multele lovituri ale picioarelor ostaşilor, iar carnea de pe picioare arsă de foc. Dar rămânând în credinţa şi mărturisirea lui Hristos, a fost aruncat in adâncurile mării şi acolo s-a săvârşit.

Iar Edesie, la Alexandria cea din Egipt, a fost judecat. Văzând pe guvernatorul Ieroclis că chinuieşte pe creştini, cu însăşi mâna sa, a bătut pe acel stăpînitor, şi pentru aceasta la multe chinuri a fost dat.

Find aruncat în mare, s-a săvârşit şi a luat cununa muceniciei.

În Biserica romano-catolică pe data de 02 aprilie - Sf. Francisc de Paola.

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare.Sfinte Cuvioase Tit, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Amin!