-

Sfântul Mucenic Marcu

Pe data de 29 martie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfantului Mucenic Marcu. În timpul împăratului Constantin cel Mare (306-337), acesta a distrus mai multe temple păgâne, zidind în locul lor biserici. Când la tronul împărătesc ajunge împăratul păgân Iulian Apostatul (361-363), episcopul Marcu a fost supus la multe chinuri.

Despre suferințele Sfântului Marcu pentru credință, ne scriu Sfântul Grigorie Teologul și Fericitul Teodorit. Sfântul Marcu a fost biciuit, batjocorit, defăimat, și târât pe străzile cetății. I s-au tăiat urechile, a fost dezbrăcat, uns cu mire, legat de un copac spre a fi omorât de veninul insectelor. Mucenicul lui Hristos a îndurat toate fără jeluire. Răbdarea lui i-a impresionat puternic pe cetățenii orașului. Datorită învățăturii sale, mulți păgâni au primit credința în Hristos.

Atât de sălbăticiți în lucrarea diavolului au fost torționarii, încât atunci când l-au ucis, i-au sfâșiat măruntaiele cu dinții.

Tot în această zi, pomenirea sfinţilor mucenici Iona, Varahisiu şi a celorlalţi nouă mucenici, împreună cu dânşii.

Acestia erau din Persia şi au trăit pe vremea lui Sapor şi a împăratului Constantin cel Mare al romanilor. Ei erau călugări şi, părăsind mănăstirea, au venit într-o cetate care se numea Marmiavoh. Aici au aflat închişi în temniţă pe ceilalti noua mucenici, pe care i-au mângâiat şi i-au îndemnat spre pătimire. Dar fiind şi ei prinşi, au fost aduşi înaintea mai-marilor, care mai întâi i-au sfătuit, apoi i-au ameninţat şi pentru că nu au voit să se lase înduplecaţi, mai întâi i-au pus în lanţuri, după legea persană.

Apoi au fost supuşi, fiecare în parte, la felurite chinuri în timpul cărora şi-au dat duhul în mâna lui Dumnezeu. Moaştele lor au fost adunate şi au fost îngropate împreună cu ale celorlalţi nouă mucenici, care s-au săvârşit din viaţă în ziua de douăzeci şi şapte a lunii martie, în timp ce sfinţii Iona şi Varahisiu s-au săvârşit din viaţă în ziua de douăzeci şi nouă ale aceleiaşi luni.

În Biserica romano-catolică pe data de 29 martie - Sf. Eustasie episcopul.

Sfințite mucenice Marcu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Amin!