-

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

Pe data de 26 martie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Arhanghel Gavriil. Este cel care a adus vestea cea bună Fecioarei Maria și e cel ce a vestit "taina cea din veac ascunsă".

El este vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Sfântul Gavriil este unul dintre cei șapte îngeri de mare sfăt care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu. S-a înfățișat și lui Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, mai înainte de a se arăta Fecioarei Maria. El este trâmbița ce aduce veștile cele bune ale lui Dumnezeu.

Potrivit unor Sfinți Părinți, tot Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea bună și Sfinților Părinți Ioachim și Ana, cum că vor naște o față, pe Maica Domnului.

Se mărturisește că tot el este cel care l-a însoțit pe Moise, în pustie, atunci când dreptul a scris Cartea Facerii. Tot el este cel mai de seamă dintre toate cetele îngerești, ducând omului cele mai mari vești dumnezeiești.

Sfântul Mucenic Montanus

Sfântului Mucenic Montanus, preot din Singidunum, care, împreună cu soția sa, Maxima, au pătimit pentru credința în Iisus Hristos, la începutul sec. al -IV-lea.

Împărații păgâni Dioclețian și Maximian au dat ordine (edicte) ca toți creștinii să fie întorși de la credința lor sau nimiciți fără milă.

Edictele de persecuție a creștinilor prevedeau dărâmarea loca¬surilor de cult, interzicerea adunărilor, arderea cărților sfinte și distru¬gerea relicvelor, pierderea averii și a eventualelor funcții în stat pe care le deținuseră credincioșii, exilul și, în ultimă instanță, moartea.

Prevederile acestui edict s-au aplicat cu cea mai mare strictețe și în provinciile dunărene ale Imperiului Roman.
Printre cetățile prigonite se află și cetatea Singidunum (Belgradul de azi), iar printre martirii acestei cetăți s-au aflat și preotul Montanus, împreună cu soția sa, Maxima.

După multe persecuții, în care aceștia au dat dovadă de curaj și credință în Dumnezeu, au primit cei doi cununa muceniciei în ziua de 26 martie a anului 304.

În Biserica romano-catolică pe data de 26 martie - Sf. Emanuel

Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu,cu ale lor sfinte rugăciuni, miluiese și ne păzește pre noi. Amin!