-

Buna Vestire

Pe data de 25 martie, în Biserica Ortodoxă, se face prăznuirea Bunei Vestiri sau Blagoveșteniei, cum se mai numește în popor. Aceasta este o sărbătoare cu dată fixă, la 25 martie.

De la ea începe să curgă perioada de 9 luni - până la Crăciun. Fecioara Maria, crescută în Templu până la 15 ani și apoi dată în tutelă dreptului Iosif, căci părinții ei muriseră între timp, a fost aleasă de Dumnezeu și a primit înștiințare prin Arhanghelul Gavriil.

Iubitorul de oameni şi Milostivul Dumnezeu, Care pururea poartă de grijă neamului omenesc, a găsit cu cale să trimită pe Fiul Său cel Unul-Născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască neamul omenesc. Şi, pentru că a voit ca acest lucru să rămână ascuns nu numai de diavol, ci chiar şi de puterile cele cereşti, a încredinţat taina aceasta unuia singur dintre arhangheli, preamăritului Gavriil.

Deci arhanghelul venind în cetatea Nazaret, i-a grăit ei: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!

Auzind această veste din cer, Fecioara Maria, în curăția ei ca de copil, l-a întrebat pe vestitorul cel neobișnuit: "Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?

Aceste cuvinte nu arată neîncrederea ei în bunavestire a îngerului, ci curăția și nevinovăția ei.
După acest a răspuns al Fecioarei, îngerul a spus : Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui preaînalt te va umbri. Iar Fecioara a grăit: Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Şi îndată, a zămislit în preacuratul său pântece pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, mai presus de fire. Care este Înţelepciunea şi Puterea cea ipostatică a Lui, cu umbrirea şi cu venirea asupra ei a Duhului Sfânt. De atunci s-au săvârşit, prin rânduiala lui Dumnezeu, tainele Cuvântului lui Dumnezeu, pentru mântuirea şi izbăvirea noastră.

Data acestei sărbători nu a fost exactă la început: unii o prăznuiau pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, iar alții pe 18 decembrie.

În Răsărit, data de 25 martie a fost acceptată, în sec ala€" V-lea, după stabilirea datei de 25 decembrie ca serbare a Nașterii Domnului. Această sărbătoare a fost introdusă la Roma de papa Leon al II-lea. Începând cu secolul al IX-lea, sărbătoarea a început să fie prăznuită pe 25 martie în toată lumea catolică.

La armeni, Buna Vestire se prăznuiește pe 7 aprilie, în raport cu sărbătoarea Nașterii Domnului, pe care ei o celebrează la 6 ianuarie.

Bucură-te, ceea ce ești plină de har! Domnul este cu tine. Amin!