-

Sfinţii Cuvioşi Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit

Pe data de 20 martie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfinţilor Cuvioşi Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit. Păgânii etiopieni au atacat Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit în secolul al VIII lea, crezând că mănăstirea adăpostește multe bogății.

În ziua de 13 martie saracinii au intrat în mănăstire cerând lucrurile de valoare. Când călugării le-au spus că nu vor găsi nimic valoros în mănăstire în afară de provizii de hrană şi nişte haine vechi, saracinii au început să tragă în ei cu arcul.

Treisprezece oameni au fost ucişi şi mulţi au fost răniţi. Saracinii vroiau să dea foc şi bisericii dar văzând în depărtare un grup mare de oameni au crezut că este armata trimisă din Ierusalim şi au fugit luând cu ei puţinul pe care l-au găsit în sfântul locaş.

După fuga duşmanilor, părintele Toma, un doctor cu experienţă, i-a ajutat pe cei rămaşi în viaţă.

În joia mare, 20 martie, saracinii s-au întors în număr mult mai mare şi i-au bătut pe călugări.

Supraviețuitorii sfătuiți de Starețul Toma, au spus: „Noi din lume am fugit în această pustie pentru dragostea lui Hristos, și prearuşinos lucru ar fi să fugim din pustie de frica oamenilor. De ar fi să fim cu toții junghiați aici, junghiați vom fi pentru dragostea noastră pentru Hristos pentru Care am și venit să locuim aici."

Astfel, pe unii dintre ei arabii i-au ucis cu săgeți, iar pe alții i-au închis de vii în peștera Sfântului Sava. La ușa peșterii au pus apoi foc, astfel încât monahii dinăuntru au murit cu toții sufocați de fum. Așa și-au dat sfintele lor suflete mucenicii lui Hristos, din anul 796.

Tot în această zi, pomenirea părintelui nostru Nichita Mărturisitorul.

Acest preacuvios părinte al nostru şi mărturisitor, pe vremea luptătorilor împotriva sfintelor icoane era episcop al Apoloniadei. Fiind silit să se lepede de închinarea la sfintele icoane ale Domnului nostru Iisus Hristos şi ale preacuratei Sale Maici, ale sfinţilor îngeri şi ale tuturor sfinţilor şi neplecându-se, a fost condamnat la surghiun.

Din pricina acestora îmbolnăvindu-se cumplit, şi-a dat sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu.

În Biserica romano-catolică pe 20 martie - Sf. Paul, Sf. Ciril, Sf. Eugen.

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Amin!