-

Sfântul Teofilact, episcopul Nicomidiei

Pe data de 08 martie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Teofilact. Tot în această zi se face pomenirea morților, sâmbăta Sfântului Teodor. Sfântul Teofilact a ales viața monahală în momentul alegerii lui Tarasie ca patriarh al Constantinopolului. Acesta îl va unge pe Teofilact episcop în Nicomidia.

El se va arăta celor din Nicomidia binefăcător al celor aflați în dureri, necazuri și nevoi. După moartea lui Tarasie, la conducerea imperiului a venit iconoclastul Leon. Sfântul Teofilact i-a cerut împăratului să păstreze credința creștină nealterată, inclusiv cinstirea sfintelor icoane, dar văzând că împăratul nesocotește adevărul, i-a prorocit: "O, împărate, vei cădea cu cădere năprasnică și mare, și nu vei găsi pe nimeni care să te scape de ea!".

Din cauza acestor cuvinte, Sfântul Teofilact a fost scos cu nelegiuire din scaun și alungat în exil, unde a petrecut timp de treizeci de ani în cele mai mari lipsuri, necazuri și umilințe, și unde în cele din urmă și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu.

Moaștele sale au fost aduse în Nicomidia, în biserica zidită de el, în vremea împărătesei Teodora și a patriarhului Metodie.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Pavel Mărturisitorul, cel din Plusaida.

Acest sfânt a trăit pe vremea împăraţilor luptători împotriva sfintelor icoane.

Sfantul Pavel Marturisitorul văzând pe cei ce se năpusteau fără de judecată împotriva Bisericii, răsturnând toată temelia cea dreaptă a aşezămintelor sfinte, ştergând toate chipurile sfintelor icoane şi nimicind toată bunăcuviinţa sfintelor biserici, îi împungea cu cuvintele dumnezeieşti, înţelegând să pătimească orice fel de asupriri şi de surghiunuri pentru icoane. Sfantul Pavel cu bărbăţie nevoindu-se, cu pace şi-a dat duhul lui Dumnezeu.

În Biserica româno-catolică pe data de 08 mar. - Duminica 3 din post.

Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii tăi, și câte în viață au greșit iartă-le. Că nu este nimeni fără păcat, afară de Ține, Cel ce poți da odihnă celor răposați. Amin!