-

Maica Domnului - Theotokos

Scris de

"Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim".

În Biserica Ortodoxă Maică Domnului este numită – "Preasfântă, Preacurată, Preabinecuvântată, slăvita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria".

Maica Domnului este "Născătoarea de Dumnezeu" - Theotokos - Θεοτοκος , un cuvânt din limba greacă, care înseamnă Purtătoare de Dumnezeu sau Cea care a dat naştere Domnului nostru Iisus Hristos, fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu). Maica Domnului este numită şi Chivotul însufleţit, Arca cea nouă sau Eva cea Nouă, care datorită ascultării Ei, a voii lui Dumnezeu, va naşte în chip minunat pe Mântuitorul lumii.

Numită "Fără de prihană", Maica Domnului este (achrantos în limba greacă – Preacurată), deoarece nu a avut păcat, afară de păcatul strămoşesc, al vechii Eve: "Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! " (Sf.Ev.Luca 1.38) va fi o Nouă Evă, Născătoarea Fiului lui Dumnezeu. "Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema" (Sf. Ev Luca 1.35).

Rămânând fecioară în timp ce purta în pântece pe Domnul Nostru Iisus Hristos, Chivotul Legii Noi/Chivotul Însufleţit, Dumnezeu Cuvântul: "Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt.(Sf.Ev. Matei 1.1) Fecioara Maria a rămas fecioară şi după ce L-a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos, din acest motiv este numită 'Preacurată".

În slujba Sfântului Maslu, găsim o rugăciune către Maica Domnului ce arată măreţia acesteia: "Pe tine, preacuratul palat al Împăratului ceresc, ceea ce eşti multlăudată, te rog, curăteste-mi mintea mea cea întunecată cu tot felul de păcate şi o fă locaş înfrumuseţat al dumnezeieştii Treimi, ca să laud şi să măresc puterea ta şi mila ta cea nemăsurată, fiind mântuit eu, netrebnicul robul tău".

Preabinecuvântata, Stăpâna noastră o numim, pentru că datorită curăţiei şi evlaviei, Fecioarei Maria, Dumnezeu ne-a binecuvântat pe toţi, prin Ea am dobândit iertarea păcatului staramoşesc, prin Născătoarea de Dumnezeu se naşte Dumnezeu Fiul iar Fecioara Maria devine Stăpâna noastră, fiind mama Fiului şi roaba Domnului."

"Bucură-te, Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei
şi binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Sfânta Marie, maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi păcătoşii
acum şi în ceasul morţii noastre.
Amin!"

 

 

Doamne ajută!