-

Tipurile de pâine sacră sau pâine sfințită. (I) Prescura

Scris de

Care sunt tipurile de pâine sacră sau pâine sfințită, pe care le întâlnim în biserica ortodoxă – de la artos la prescură și până la nafură...? Aflăm mai multe, azi, din dialogul purtat cu asist. univ. dr. Maxim Vlad (Constanța).

Există un întreg lexic care este dedicat pâinii sfințite. Părinte profesor Maxim Vlad, care sunt acestea?

Să începem prin a vorbi despre Prescură. Cuvântul „prescură” vine de la grecescul „prosfora” și înseamnă jertfă, ofrandă, aducere sau punere înainte.
Ea este făcută din pâine dospită, amestecată cu sare și apă. Liturghierul prevede anumite cerințe de calitate în ceea ce privește prescurile: să fie făcute din făina de grâu curat, nu prea veche ori alterată, să fie preparate cu apă naturală, curată, potrivit de sărate, dospite, bine coapte și nearse, cu gust firesc.

Prescura are mai multe forme. Care sunt acestea? Au semnificații diferite?

Cea mai întâlnită este cea rotundă, pe care se aplică o pecete cu un instrument special, numit „pistornic”, și care imprimă inițialele IC.XC.NI.KA, dispuse sub formă de pătrat. Inițialele înseamnă „Iisus Hristos învinge”. Această formă simbolizează dumnezeirea fără început şi sfârşit şi rotunjimea pământului. Alte forme ale prescurii sunt: cu trei cornuri, simbolizând pe Sfânta Treime, cu patru cornuri, în formă de cruce, cu cinci cornuri amintind cele cinci pâini înmulţite de Mântuitorul în pustie.
Prescura cu patru cornuri în formă de cruce, obişnuită la noi în ţară, este recomandată de către Sfântul Simeon al Tesalonicului „pentru că şi Dumnezeu s-a făcut om cu totul desăvârşit alcătuit din suflet şi din cele patru stihii, pentru că şi lumea este din patru părţi, şi Cuvântul acesta al lui Dumnezeu este Trupul pe care L-a luat Hristos”.

Cine are „dreptul” să pregătească prescurile? Mentalul colectiv vine cu o cutumă și aici...

Prescurile se pregătesc de către o persoană cu viață curată, adică având rugăciune multă și nevoință de post și fapte bune.
Credincioşii dau preotului prescuri şi pomelnice, adica liste cu cei vii şi cu cei morţi, pentru că la o liturghie totdeauna ne rugăm şi pomenim atât credincioşii vii, cât şi pe cei morţi, scoţând din prescuri mici părticele care sunt numite cu numele celor dați spre pomenire și care sunt amestecate și unite în Sf Potir cu Trupul și Săngele Mantuitorului Hristos. Din prescurile rămase de la pregătirea Sfintei Împărtăşanii se face anafura, care se împarte la sfârşitul Sfintei Liturghii. Prescurile se pregătesc de către o persoană cu viaţa curată.

Simona Lazăr

Foto: Pixabay

Articole înrudite