-

Noul model de DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE, valabil începând de astăzi

Creșterea constantă a numărului de infectări cu virusul Sars Cov- 2 pe teritoriul țării noastre a impus luarea unor noi măsuri restrictive, menite să limiteze răspândirea virusului în rândul populației.

Astfel, începând de astăzi, 9 noiembrie 2020 România va intra în carantină parțială. Măsurile care au fost impuse în acest context vizează, printre altele, urmatoarele:

 • școlile trec în regim online

 • masca sanitară devine obligatorie peste tot în România

 • scurtarea programului magazinelor, care se vor inchide la ora 21.00

 • interdicția de circulație pe timpul nopții, între orele 23.00 – 5.00

 • (1) În toate localitățile din România, se propune interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele motive:

 • a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

 • b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

 • c) deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

 • d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

 • Art. 5 (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;

 • (2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

  (3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

De aici puteți descărca noile modele de declarație pe proprie răspundere și de adeverință de la angajator

- DECLARAȚIE PE PROPRIE RASPUNDERE - MODEL

- ADEVERINȚĂ DE LA ANGAJATOR - MODEL

De menționat faptul că declarația pe proprie răspundere și adeverința de la angajator pot fi completate și online, de pe telefon sau calculator. Pentru completarea online a acestora trebuie să accesați patforma electronică https://formular.sts.ro.

Potrivit unui comunicat al STS, după completare, formularele pot fi stocate pe dispozitive electronice şi prezentate pentru control autorităţilor abilitate, cu condiţia ca pe acestea să existe semnătura olografă a persoanei care foloseşte declaraţia, respectiv a reprezentantului legal al angajatorului şi data la care a fost redactat documentul.