-

Agrometeo

Pe ansamblu, în această perioadă va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal, în aproape toată ţara. Culturile de orz şi grâu de toamnă vor parcurge germinarea-răsărirea (30-100%), apariţia primelor frunze (10-80%) şi local înfrăţirea (10-35%), îndeosebi în culturile înfiinţate în epoca optimă. Rapiţa se va afla la răsărire (40-100%) şi înfrunzire (4-10 frunze), în cea mai mare parte a zonelor de cultură, plantele prezentând o uniformitate și vigurozitate medie și slabă. Pomii fructiferi şi viţa-de-vie vor înregistra procesele de maturare a lemnului/coardelor, colorarea şi căderea masivă a frunzelor, în majoritatea plantaţiilor, acestea fiind în general bine adaptate la condițiile de iernare....

În acest interval va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal, la nivelul întregii țări. Speciile de orz şi grâu de toamnǎ se vor afla în diferite faze de vegetaţie, respectiv germinare, rǎsǎrire şi apariţia frunzei a treia. Cultura de rapiţă îşi va continua rǎsǎrirea şi creşterea primelor frunze (4-7 frunze), la nivelul întregului teritoriu agricol. În toate plantaţiile pomicole şi viticole se vor înregistra fazele de maturare a lemnului/coardelor, îngălbenirea şi cǎderea masivǎ a frunzelor, precum şi adaptarea la condiţiile de iernare. În general, lucrǎrile agricole specifice (eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arǎturi, fertilizǎri, recoltare de pe ultimele suprafeţe) se vor ...

Sub aspect termic, vremea normală de la începutul perioadei va intra într-un proces de încălzire treptată, pe aproape întreg teritoriul. Cerealierele de toamnǎ (orz şi grâu) se vor afla la germinare şi rǎsǎrire, în special pe suprafețele agricole cu o bunǎ aprovizionare cu apǎ a solului. Rapiţa, funcţie de data semǎnatului, va înregistra fazele de germinare, rǎsǎrire şi apariţia primelor frunze, cu o stare de vegetaţie a plantelor în general medie şi bună, respectiv medie şi slabă pe arealele agricole unde se vor menţine deficite de umiditate în sol. La sfecla de zahăr ajunsǎ la maturitatea tehnologică se vor continua lucrǎrile de recoltare, în majoritatea bazinelor specializate. În toate plantaţiile, speciile pomicole şi ...

Sub aspect termic, în acest interval va predomina o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în cea mai mare parte a țării. La hibrizii tardivi de porumb se vor finaliza lucrările de recoltare pe ultimele suprafeţe. În toate bazinele specializate, sfecla de zahǎr se va afla în fazele de maturitate tehnologicǎ, continuându-se de asemenea recoltarea. La pomii fructiferi şi viţa de vie se vor înregistra maturarea fructelor şi a lemnului, recoltarea, precum şi îngǎlbenirea şi cǎderea frunzelor, în majoritatea plantaţiilor. Culturile de toamnǎ (rapiţă, orz, grâu) înfiinţate la începutul epocii optime vor parcurge germinarea, rǎsǎrirea şi apariţia primelor frunze. Starea de vegetaţie a plantelor se va  ...