-

Studiu privind asigurările de viaţă şi rolul lor

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor România a studiat un pachet larg de asigurări de viaţă, comercializate prin diverse canale de distribuţie specifice acestei industrii, în vederea analizării informaţiilor menţionate în cadrul documentelor pe care consumatorul (în acest caz asiguratul) trebuie sa le citească şi să le semneze.

Scopul acestei analize îl constituie informarea şi educarea consumatorilor de astfel de produse.
Studiul a fost realizat de către o echipă coordonată de către Mihaela Leviţchi şi Adrian Şerbănescu, experţi produse asigurare ai APC România. La realizarea studiului s-au avut în vedere prevederile legale în vigoare referitoare la asigurările de viaţă.

Pentru efectuarea acestui studiu s-au abordat diferite tipuri de asigurări de viaţă, precum şi contractul de asigurare din perspectiva drepturilor şi obligaţiilor asiguratului şi asigurătorului.
În general, asigurările de viaţă acoperă riscul de deces. Pentru a mări gradul de acoperire a riscului asigurat poliţei de asigurare de viaţă i se pot ataşa clauze suplimentare, caz în care vorbim despre asigurări de viaţă suplimentare.
“Acordarea despăgubirilor pentru producerea riscului asigurat de clauza suplimentară este diferită de suma asigurată din cadrul poliţei de bază (suma asigurată în caz de deces)”, explică doamna Mihaela Leviţchi.

Contractul de asigurare presupune plata unei prime de asigurare de către asigurat, asigurătorul fiind obligat să plătească, în cazul producerii riscului asigurat, despăgubirea sau suma asigurată (denumită şi indemnizaţie), în limtele şi termenele stabilite. Asiguratul reprezintă persoana/persoanele a cărei/căror viaţă sau stare de sănătate constituie obiectul asigurării. Contractantul asigurării reprezintă persoana fizică sau juridică care încheie contractul de asigurare cu asigurătorul şi care se obligă să plătească prima de asigurare. De cele mai multe ori contractantul este însăşi persoana asigurată.

Încheierea contractului de asigurare se constată prin poliţa de asigurare sau certificatul de asigurare emis şi semnat de asigurător ori prin notă de acoperire emisă şi semnată de brokerul de asigurare. Documentele care atestă încheierea unei asigurări pot fi semnate şi certificate şi prin mijloace electronice.
În ceea ce priveşte condiţiile de asigurare, acestea sunt specifice fiecărei societăţi de asigurare în parte, iar contractul de asigurare îşi încetează efectele la data la care contractantul/asiguratul solicită rezilierea contractului. “În acest caz, contractantul va primi valoarea de răscumpărare rezultată din contract”, menţionează domnul Adrian Şerbănescu. Lichidarea daunelor în asigurările de viaţă se va face în conformitate cu prevederile condiţiilor de asigurare şi a legislaţiei în vigoare.
Preţul primei de asigurare depinde de mai mulţi factori cum ar fi vârsta, starea de sănătate, activitatea profesională, hobby-uri, dar şi de tipul de asigurare ales.

“Asigurările de viaţă sunt produse financiare cu un nivel de complexitate ridicat. De cele mai multe ori cei care vând astfel de produse în numele aigurătorilor nu prezintă pe înţelesul consumatorilor caracteristicile acestui tip de produse. Le recomand consumatorilor să cumpere astfel de produse numai dacă au înţeles care sunt costurile primelor de asigurare, care sunt factorii care influenţează mărimea acestor costuri, care sunt condiţiile de încetare/reziliere şi chiar cele de preluare a contractului de asigurare şi, mai ales, care sunt modalităţile de soluţionare a plângerilor privind neplata despăgubirilor privind producerea riscurilor asigurate. Nu în ultimul rând, le recomand consumatorilor să analizeze în detaliu condiţiile în care pot renunţa la contractul de asigurare înainte de producerea riscului asigurat şi ce pot face dacă asigurătorul intră în faliment” a precizat Domnul Costel Stanciu, Presedinte APC Romania