-

Ce contribuţii plătesc arendaşii?

In noile dispozitii ale Codului Fiscal se pervede obligativitatea platii contributiei la sanatate si pentru veniturile obtinute din arendarea bunurilor, pe langa plata CASS pentru veniturile din inchirierea imobilelor si a camerelor in scop turistic.

In situatia contribuabililor care realizeaza astfel de venituri, obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate cade in sarcina platitorului venitului care va retine contributia la sursa, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei de calcul determinata prin scaderea din venitul brut a cheltuielii deductibile de 25%, (procent aplicat la venitul brut).

Baza lunara de calcul a CASS este aceeasi ca si pentru celelalte tipuri de venituri din chirii, respectiv nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, in conditiile in care veniturile din chirii reprezinta singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia si nu poate fi mai mare de cinci salarii medii brute.

In cazul veniturilor din arendarea bunurilor agricole, contribuabilul nu trebuie sa indeplineasca nici o formalitate, intrucat obligatia retinerii, declararii si platii cade in sarcina platitorului venitului.

    Fiscul propune o noua decizie de impunere
    In conditiile in care stabilirea platilor anticipate cu titlu de CASS datorate de persoanele care realizeaza venituri din chirii se va realiza de catre organul fiscal competent, printr-o decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat/declaratiei privind venitul realizat.
    Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a lansat recent in dezbatere publica un proiect de ordin prin care aproba modelul si continutul acestui document.
    Este vorba despre formularul 650 – “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.02.15/cfb.
    Potrivit ANAF, in decizia de impunere prin care se stabilesc platile anticipate, baza de calcul a CASS se va evidentia lunar, iar plata contributiei se va efectua trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
    Totodata, incadrarea in plafonul maxim al bazei lunare de calcul a CASS, respectiv valoarea a de cinci ori castigul salarial mediu brut – 11.490 lei, se va face de catre organul fiscal competent prin decizia de impunere privind platile anticipate.