-

România alocă bani IMM-urilor afectate de epidemia de coronavirus

Comisia Europeană a fost de acord ca România să aloce aproape 3.300 de milioane de euro întreprinderilor mici şi mijlocii afectate de epidemia de coronavirus printr-o schemă de ajutoare de stat.

Cu banii primiţi de la Comisia Europeană, România va putea să ajute întreprinderile mici şi mijlocii să îşi acopere nevoile imediate în materie de investiţii şi de capital de lucru, astfel încât să îşi poată continua activitatea. Vicepreşedinta executivă a comisiei, Margrethe Vestager, responsabilă cu domeniul concurenţei a spus că România va putea ajuta IMM-urile prin acordarea de granturi directe şi de garanţii publice pentru împrumuturi. Potrivit Comisiei în ceea ce priveşte granturile directe sprijinul pentru fiecare întreprindere nu va depăşi 800.000 de euro, aşa cum prevede cadrul temporar adoptat recent de Bruxelles. Cât priveşte garanţiile de stat, valoarea împrumuturilor pentru fiecare întreprindere acoperită de o garanţie este limitată, aşa cum se prevede în cadrul temporar. Granţiile sunt limitate la maximum şase ani şi primele pentru comisionele de garantare nu depăşesc nivelurile prevăzute de cadrul temporar.
Comisia spune că măsurile notificate de România respectă condiţiile prevăzute de cadrul temporar şi că ele sunt necesare, adecvate şi proporţionale aşa cum cere Tratatul Uniunii pentru astfel de cazuri.

RADOR
Foto: Pixabay

banner 600 d 1