-

S-a prelungit perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni

O veste bună de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR)! Detalii:

Potenţialii beneficiari sunt informați cu privire la prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 (”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”), Prioritatea de investiţii 8.1 (”Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi”), Obiectivul specific 8.1 (”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”), Operaţiunea B „Centre comunitare integrate”.

Astfel, data până la care pot fi depuse proiectele este 31 decembrie 2020, ora 12.00.

Foto: Pixabay