-

Expresii temporale în limba engleză

Voi știți să ne spuneți în ce dată suntem și cât este ora... și nu oricum, ci în limba engleză? Dacă nu, parcurgeți următorul articol! Veți afla sfaturi utile ca să vă facă învățarea mai ușoară.

Timp

acum
now (NAU)

mai târziu
later (LEI-tăr)

înainte
before, earlier (BI-for, ĂR-liăr)

dimineaţă
morning (MO-ning)

dimineaţa
in the morning (in dă MO-ning)

mâine dimineaţă
tomorrow morning (tu-morou MO-ning)

după-amiază
afternoon (aftă-NUN)

după-amiaza
in the afternoon (in di aftă-NUN)

seară
evening (ivning)

seara
in the evening (in di ivning)

noapte
night (nait)

noaptea
at night (et nait)

 

Ceasul

ora unu
one o'clock (uan ă-cloc) sau one A.M. (uan EI.EM.)

ora două
two o'clock (tu ă-cloc) sau two A.M. (tu EI.EM.)

prânz
twelve o'clock (tuelv ă-cloc) sau noon (nuun)

ora treisprezece
one o'clock (uan ă-cloc) sau one P.M. (uan PI.EM.)

ora paisprezece
two o'clock (tu ă-cloc) sau two P.M. (tu PI.EM.)

miez de nopţii
twelve o'clock (tuelv ă-cloc) sau midnight (mid-NAIT)

 

Durată

_____ minut(e)
_____ minute(s) (_____ minăt (minăţ))

_____ oră(ore)
_____ hour(s) (______ auăr(s))

_____ zi(le)
_____ day(s) (______ dei(z))

_____ săptămână(săptămâni)
_____ week(s) (_____ wiik(s))

_____ lună(luni)
_____ month(s) (______ mant (manţ))

_____ an(i)
_____ year(s) (yir(s))

 

Zile

astăzi
today (tu-DEI)

ieri
yesterday (yes-tăr-DEI)

alaltaieri
the day before yesterday (dă dei bi-FOR yes-tăr-DEI)

mâine
tomorrow (tu-MOR-ou)

poimâine
the day after tomorrow (dă dei aftă tu-MOR-ou)

săptămâna aceasta
this week (DIS wiik)

ultima săptămână
last week (LAST wiik)

săptămâna următoare
next week (NEXT wiik)

 

Zilele săptămânii

Luni
Monday (MAN-dei)

Marţi
Tuesday (TIUZ-dei)

Miercuri
Wednesday (UENS-dei)

Joi
Thursday (TĂRS-dei)

Vineri
Friday (FRAI-dei)

Sâmbătă
Saturday (SATĂR-dei)

Duminică
Sunday (SAN-dei)

 

Luni

Ianuarie
January (GIA-nu-ări)

Februarie
February (FEB-ru-ări)

Martie
March (MARCH)

Aprilie
April (EI-pril)

Mai
May (MEI)

Iunie
June (JUN)

Iulie
July (JĂLAI)

August
August (O-găst)

Septembrie
September (sep-TEM-bă)

Octombrie
October (oc-TOBĂ)

Noiembrie
November (no-VEMBĂ)

Decembrie
December (de-SEMBĂ)

 

Scrierea ceasului şi a datei

În Regatul Unit, data şi ceasul se scriu exact în aceaşi formă ca şi în română, lucru care se întâmplă şi în multe alte ţări europene. De exemplu, data şi timpul se scrie:

14 Jul 2004, 06:30
24 Aug 2004, 15:30

În SUA, data şi ceasul în alt stil:

July 14, 2004, 6:30 am
Aug 24, 2004, 3:30 pm