-

O nouă disciplină adesată elevilor de gimnaziu va completa din toamnă programa şcolară

Anul şcolar 2017- 2018 va aduce schimbări în programa şcolară pentru elevii de gimnaziu. Este vorba despre educaţia juridică, o disciplină nouă în învăţământul românesc, care îşi propune să învăţe elevii despre Constituţie şi despre funcţionarea sistemului judiciar.

Printre domeniile care vor face obiectul educaţiei juridice în unităţile de învăţământ preuniversitar sunt: Constituţia României, drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale, aspecte privind procesul legislativ, aspecte cu caracter general privind organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar, elemente de bază ale dreptului civil şi penal, formele răspunderii juridice, unele aspecte privind organizaţii şi relaţii internaţionale, elemente de prevenire şi combatere a corupţiei.

"Educaţia juridică în şcoli va fi adaptată la realităţile cu care se confruntă elevii zi de zi. Ei îşi vor cunoaşte mai bine drepturile dar şi obligaţiile de cetăţeni. Conceptul de educaţie juridică în şcoli este menit să promoveze statul de drept şi democraţia în societate, în general, şi în rândul tinerelor generaţii, în special, prin comunicarea de noţiuni de educaţie juridică adaptate la nivelurile de învăţământ primar, secundar şi liceal, într-o manieră atractivă care să conţină informaţii relevante pentru elevi şi profesori", menţioneză comunicatul de presă al Ministerului Justiţiei, una dintre instituţiile iniţiatoare ale acestui proiect.

În cadrul programului de educaţie juridică în şcoli, pe lângă partea teoretică, vor fi organizate vizite ale elevilor la Ministerul Justiţiei, la Ministerul Public, la sedii ale altor autorităţi şi instituţii publice cu relevanţă pentru domeniul justiţiei, precum şi la instanţe şi parchete.

Iniţiativa introducerii educaţiei juridice în programa elevilor de gimnaziu este rezultatul unui parteneriat între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:“Instituţiile semnatare vor realiza un program de educare a elevilor din învăţământul preuniversitar în spiritul respectului faţă de lege, al echităţii sociale şi al atitudinii civice. Semnatarii îşi propun ca educaţia juridică să înceapă încă de la vârsta de integrare a copilului în învăţământul obligatoriu, prin facilitarea accesului la cunoştinţe elementare de drept“, susţin reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

În viitor se pregătesc şi alte transformări în conţinutul programei şcolare, care s-ar putea îmbogăţi cu o altă disciplină – educaţia sanitară -gândită să reprezinte o măsură de îmbunătăţire a stării de sănătate a populaţiei. „Educația sanitară trebuie introdusă în programa școlară obligatorie, iar orele de educație fizică să se regăsească în întreg învățământul din România, de la grădiniță la universitate, acesta fiind primul pas în programul de prevenție”, a declarat ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu.