-

Botoşani: Săli de clase insuficiente

În acest moment, în judeţul Botoşani, sălile de clasă disponibile (inclusiv laboratoare, cabinete şi alte spaţii) pentru organizarea procesului educaţional în anul şcolar 2020-2021 sunt în număr de 2.905.

În condiţiile în care se va aplica scenariul verde (toţi copii vor veni la şcoală) 28 de unităţi şcolare întâmpină dificultăţi în sensul identificării spaţiilor şcolare suplimentare suficiente, în aşa fel încât să fie respectate condiţiile de distanţare socială între elevi.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, împreună cu reprezentanţii Unităţilor Administrativ Teritoriale şi ai Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani, caută soluţii în aşa fel încât, până la începerea şcolii, să fie identificate şi amenajate spaţiile necesare pentru desfăşurarea cursurilor.
În urma analizei efectuate la nivelul fiecărei şcoli, în vederea implementării scenariului verde, la nivelul judeţului Botoşani vor fi cu aproximativ 1.040 de formaţiuni de studiu mai mult faţă de ce este aprobat în planul de şcolarizare, prin reorganizarea colectivelor de elevi, iar numărul de norme didactice/posturi suplimentare rezultate din această reorganizare va fi de aproximativ 1.100.
De asemenea, se ia în calcul şi o eventuală creştere a numărului normelor nedidactice suplimentare (femei de serviciu/îngrijitoare), necesare realizării activităţilor de igienizare.

RADOR
Foto: Pixabay