-

Desfăşurarea activităţilor didactice la USAMV Iaşi, în anul universitar 2020-2021

Anul universitar 2020-2021 la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, va începe în data de 14 septembrie, pentru toate formele de învăţământ.

În semestrul I din anul universitar 2020-2021, activitatea didactică se va desfăşura atât on- line cât şi faţă în faţă.

La ciclul de licenţă

Inginerie - La toate facultăţile, studenţii de la ciclul de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, vor participa la cursuri doar on-line.

În primele şapte săptămâni din semestrul I, studenţii de la ciclul de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, de la Facultăţile de Agricultură, Horticultură şi Zootehnie, din anii I şi II vor efectua activităţi didactice practice (laboratoare/seminarii) faţă în faţă, iar studenţii din anii III şi IV vor efectua aceste activităţi didactice on-line.

În ultimele şapte săptămâni din semestrul I, studenţii de la ciclul de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, de la Facultăţile de Agricultură, Horticultură şi Zootehnie, din anii III şi IV vor efectua activităţi didactice practice (laboratoare/seminarii) faţă în faţă, iar studenţii din anii I şi II vor efectua aceste activităţi didactice on line.

Medicină veterinară - În primele şapte săptămâni din semestrul I, studenţii de la Facultatea de Medicină Veterinară, din subgrupele A, din toţi anii de studii, vor efectua activităţi didactice practice (laboratoare/seminarii) faţă în faţă, iar studenţii din subgrupele B, din toţi anii de studii, vor efectua aceste activităţi on-line.

În ultimele şapte săptămâni din semestrul I, studenţii din subgrupele B, din toţi anii de studii, vor efectua activităţi didactice practice (laboratoare/seminarii) faţă în faţă, iar studenţii din subgrupele A, din toţi anii de studii, vor efectua aceste activităţi didactice on-line.

Învăţământ la distanţă

Activităţile didactice pentru studenţii de la ciclul de licenţă, învăţământ la distanţă, se vor realiza majoritar on line, aceştia urmând a fi convocaţi de 2-3 ori la sediul facultăţilor pentru activităţi faţă în faţă.

La ciclul de masterat

La ciclul de masterat toate activităţile didactice se vor desfăşura on line, cu excepţia unor lucrări practice care, pe baza unei programări aprobate de conducerile facultăţilor, se vor desfăşura faţă în faţă.

La ciclul de doctorat

Doctoranzii din anul I vor desfăşura activităţile didactice doar on line.

Doctoranzii din anii II şi III, vor desfăşura activităţi de cercetare, în laboratoare, câmpuri didactice, ferme etc. conform planului individual de pregătire.

CAZAREA

Cazarea în căminele Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi se va efectua în perioada 10-13 septembrie, doar pentru studenţii din anii I şi II, pentru o perioadă de şapte săptămâni.

La sfârşitul acestei perioade, pe 29-30 octombrie, se vor decaza iar activităţile didactice se vor desfăşura on-line, de la domiciliu.

Studenţii din anii III şi IV, care în primele şapte săptămâni vor desfăşura activităţi didactice doar on-line, se vor caza în perioada 30-31 octombrie şi vor începe activitatea didactică (laboratoare/seminarii) faţă în faţă.

La Medicină veterinară, subgrupele A, din toţi anii de studiu, se vor caza în perioada 10-13 septembrie, pentru şapte săptămâni, urmând a se decaza pe 29-30 octombrie.

Studenţii din subgrupele B, din toţi anii de studiu, se vor caza în intervalul 30-31 octombrie şi vor începe activităţile didactice de laborator faţă în faţă, pentru ultimele şapte săptămâni ale semestrului.

Sursa: rador

Foto: pixabay