-

Profesorii din Bucureşti se pregătesc pentru a putea susţine cursuri pe internet

Profesorii din capitală se pregătesc pentru a putea susţine cursuri pe internet. De miercuri, 30 septembrie 2020, se derulează programul "Profesor în Online", prin care personalul didactic preuniversitar se va specializa în folosirea platformelor digitale pentru predare şi evaluare.

Profesorii vor dobândi competenţele digitale necesare pentru a susţine ore în oricare din cele trei scenarii de predare - clasic, online sau hibrid.

Municipalitatea acordă 1.000 de burse gratuite dascălilor care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii, au între 18 şi 35 de ani, au domiciliul sau reşedinţa pe raza capitalei sau activează în Bucureşti la momentul înscrierii.

Programul se derulează pe o perioadă de trei săptămâni, iar absolvenţii cursului vor primi 16 Credite Profesionale Transferabile.

Sursa: radio romania actualitati

Foto: pixabay

Articole înrudite