-

Arenda - tot ce trebuie să știi

Arenda în agricultură reprezintă darea în folosinţă şi posesiune, pe bază unui contract stabilit pe o perioadă concretă de timp, cu plată, a terenurilor şi a altor bunuri agricole.

Bunurile agricole care pot fi arendate sunt: terenuri agricole, echipamente şi utilaje tehnice pentru lucrări agricole; construcţii, depozite pentru păstrarea producţiei agricole, terenurile pe care acestea se află, precum şi animale care se folosesc în procesul agricol.

Cele doua parti care incheie un contract de arenda sunt:
•    Arendatorul - persoana fizică sau juridică care este proprietarul legal sau alt posesor legal al bunurilor agricole transmise în arendă. Arendator mai poate fi şi un grup de persoane care sunt co-proprietari ai unui bun agricol comun.
•    Arendaşul - persoana fizică şi/sau persoana juridică, care ia în arendă bunuri agricole.

Contractul de arendă trebuie încheiat numai în formă scrisă şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu, date privind:
•Persoanele (părţile contractante) care semnează contractul - (numele, adresa domiciliului ori sediului acestora, actele de identitate ale persoanei fizice sau documentele întreprinderii);
•Descrierea bunului agricol arendat;
•Orice act (de exemplu, certificatul de proprietate) care confirmă dreptul de proprietate
sau alt drept al arendatorului de a transmite bunul agricol în arendă;
•Termenul şi modul de înregistrare a contractului;
•Suma şi forma plăţii pentru arendă, modul în care aceasta va fi făcută şi când;
•Drepturile şi obligaţiile părţilor şi răspunderea lor pentru nerespectarea contractului;
•Condiţiile de modificare şi de desfacere a contractului;
•Condiţiile de folosire a obiectelor situate pe terenul arendat, inclusiv a utilajului şi a
tehnicii agricole;
•Condiţiile de recultivare, dacă este necesar;
•Respectarea normelor ecologice.

 

Articole înrudite