-

O mai bună aplicare a drepturilor consumatorilor

Comisia colaborează cu autorităţile europene de protecţie a consumatorilor pentru o mai bună aplicare a drepturilor consumatorilor în sectorul închirierii de autovehicule.

Recent cinci mari societăţi de închirieri auto au convenit să îşi revizuiască în mod semnificativ practicile faţă de consumatori datorită unei acţiuni comune întreprinse de Comisia Europeană şi de autorităţile naţionale de asigurare a punerii în aplicare a legislaţiei. Cetăţenii vor beneficia de clauze contractuale mai clare cu privire la politicile în domeniul asigurărilor şi la opţiunile de realimentare a rezervorului, de o rezolvare mai echitabilă a despăgubirilor pentru daune şi de o transparenţă sporită a preţurilor. În ultimii doi ani a crescut în mod considerabil numărul de plângeri referitoare la societăţile de închirieri auto primite de centrele europene pentru protecţia consumatorilor.

Věra Jourová, comisarul european pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen a salutat acordul: „În ziua de azi este foarte simplu să închiriezi online, într-o ţară, un autovehicul şi să-l returnezi în altă ţară. Din păcate, uneori clauzele şi condiţiile de închiriere sunt prea vagi sau neclare. De prea multe ori consumatorii sunt nevoiţi să suporte costuri suplimentare neprevăzute. Cinci mari societăţi de închirieri de autovehicule s-au angajat, astăzi, să îşi îmbunătăţească politicile de informare şi să le ofere consumatorilor condiţii şi clauze mai echitabile. Salut angajamentul acestora şi activitatea excelentă desfăşurată de autorităţile naţionale de protecţie a consumatorilor pentru asigurarea unor condiţii contractuale mai bune pentru consumatorii europeni.”

“Închirierea unei maşini este de cele mai multe ori un mijloc practic şi comod pentru a călători în Europa. Însă, necitirea condiţiilor de închiriere, a informaţiilor privind atenţionările speciale sau a celor privind răspunderea companiei, îşi poate crea o mulţime de surprize neplăcute” a declarat Irina Chiriţoiu, director ECC Romania.

Societăţile de închirieri auto şi-au luat angajamentul de a alinia mai bine practicile actuale de închiriere a unui autovehicul la cerinţele legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor, stabilite de normele UE privind drepturile consumatorilor, practicile comerciale neloiale şi clauzele contractuale abuzive.
Unele dintre principalele îmbunătăţiri asumate includ:

-îmbunătăţirea transparenţei în ceea ce priveşte închirierea de autovehicule online:
- informaţii mai clare cu privire la toate taxele obligatorii şi la elementele opţionale;
- informaţii mai clare cu privire la principalele condiţii de închiriere şi la cerinţe, inclusiv garanţiile pentru care este debitat cardul consumatorului;
-o mai bună informare în etapa de închiriere cu privire la asigurarea facultativă şi la produsele de asigurare, inclusiv cu privire la preţurile acestora, la excluderi şi la francizele aplicabile;
-politici îmbunătăţite şi mai transparente în domeniul combustibililor;
-procese mai clare şi mai echitabile de inspecţie a vehiculelor;
-practici îmbunătăţite pentru perceperea unor costuri suplimentare de la clienţi: consumatorilor li se acordă o posibilitate rezonabilă de a contesta orice daună înainte de efectuarea vreunei plăţi.
Propunerile sunt puse în aplicare gradual de către societăţi, urmând ca majoritatea acestora să fie finalizate până la sfârşitul anului 2015. În conformitate cu autorităţile de protecţie a consumatorilor, unele chestiuni nesoluţionate vor trebui să fie monitorizate în continuare, în special în ceea ce priveşte:
-răspunderea consumatorilor pentru daune produse de alte persoane;
practicile brokerilor şi ale intermediarilor;
-limba în care clauzele şi condiţiile ar trebui să fie prezentate la închirierea ---de autovehicule în alt stat membru;
acoperirea oferită prin asigurarea prevăzută în pachetele de închirieri de autovehicule şi alternativele de asigurare existente pe piaţă.