-

Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea codului fiscal şi a legii contabilităţii

Guvernul urmează să aprobe o revizuire a regimului fiscal al cheltuielilor pentru determinarea impozitului pe profit.

La reuniune va fi prezentată şi Carta albă a apărării, un document elaborat de ministerul de resort, care include măsurile şi acţiunile pe termen mediu şi lung în domeniul apărării. 
Guvernul urmeză să aprobe un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea codului fiscal şi a legii contabilităţii, care vizează introducerea unei măsuri de revizuire a regimului fiscal al cheltuielilor pentru determinarea impozitului pe profit. Pe agenda şedinţei mai figurează şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, varianta ocolitoare a municipiului Giurgiu. Finanţarea se realizează din fonduri externe nerambursabile de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, precum şi din alte surse legal constituite. Miniştrilor li se va prezenta şi Carta albă a apărării 2021, document care prezintă viziunea guvernului privind asigurarea contribuţiei forţelor armate la îndeplinirea obiectivelor naţionale prioritare pentru asigurarea securităţii României. Este vorba de alocarea pentru domeniul apărării de către guvern a 2% din PIB până în anul 2026, precum şi de cei trei piloni de securitate externă: apartenenţa la NATO, la Uniunea Europeană şi Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Documentul prezintă şi lecţiile învăţate din recenta pandemie de COVID-19, în special în domeniul contribuţiei forţelor armate la sprijinirea autorităţilor civile, precum şi în gestionarea fenomenelor asociate, cum ar fi ştirile false.

RADOR
Foto: Pixabay