-

Concurență la titularizarea la catedră, în Olt

Aproximativ 614 olteni care țintesc posturi titularizabile la catedră s-au înscris la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar.

Aceștia vor sustine proba scrisa saptamâna viitoare, pe 11 iulie. Titularizarea se va sustine la 42 de discipline, doar 16 posturi fiind titularizabile, iar 670 netitularizabile.

Potrivit datelor ISJ Olt, candidatii înscrisi la titularizarea din acest an sunt asteptati pe 11 iulie sa sustina examenul scris la trei centre din judet: centrul 1- CN Ion Minulescu Slatina- 260 candidati, centrul 2- Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina- 222 candidati si centrul 3- Scoala nr 3 Slatina- 132 candidati. Cei mai multi candidati înscrisi la o disciplina sunt: 133 pentru educatori (limba si literatura româna, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatii instructiv- educative în gradinita de copii); 110- învatatori (limba si literatura româna, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din învatamântul primar); 60- limba si literatura româna; 51- educatie fizica si sport.

În Olt sunt înscrisi nu mai putin de 614 candidati, pe 42 de discipline. Lista posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concurs cuprinde doar 16 posturi, dintre care cele mai multe la sunt la Centrul Special pentru Educatie Incluziva Bals (profesor itinerant Corabia, profesori psihopedagogi speciali la Redea si Caracal), la Colegiul National Vocational- muzica instrumentala (pian, clarinet) si Scoala Postliceala Sanitara Slatina. Netitularizabile sunt 670 de posturi.

Recent, ISJ Olt a rectificat lista posturilor titularizabile, astfel: postul de Învatator de la Sc. nr.1 Bals nu este disponibil, fiind ocupat în etapa de transfer pentru restrângere de activitate - sesiunea 2018, iar posturile de Educatoare de la GPN nr.1 Caracal sunt retrase prin hotarârea consiliului de administratie al ISJ Olt din data de 2 iulie, în baza adresei nr. 860/21.06.2018 a Liceului Tehnologic Constantin Filipescu Caracal, urmare a numarului insuficient de înscrieri ale prescolarilor.

Sesiunea 2018 de titularizare se va încheia pe 28 septembrie prin transmiterea la ministerul de resort a situatiei globale privind repartizarea candidatilor pe posturile didactice/catedrele vacante/ rezervate.

LAURA STOICAN