-

Legea de acordare a zilelor libere părinților pentru a sta acasă cu copiii, intrată în vigoare

În calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Actul normativ promulgat de președintele Klaus Iohannis, respectiv Legea nr. 19/2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 209 din 14 martie a.c., are ca obiect de reglementare acordarea unor zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt arondaţi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

Astfel, în situaţiile mai sus menţionate, legea acordă dreptul unuia dintre părinţi de a sta acasă cu copilul, dacă acesta are vârsta de până în 12 ani și de până la 18 ani dacă este încadrat în categoria persoanelor cu dizabilităţi.

În situaţia familiilor monoparentale, zilele libere se acordă părintelui care este şi tutorele legal al copilului.

Este asimilată părintelui persoana singură din familia monoparentală, astfel cum este definită de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum și persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.

Zilele libere se acordă pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere, semnată de către ambii părinţi, respectiv de către tutorele legal în cazul familiilor monoparentale, depusă la angajator de către părintele care va supraveghea copilul în perioada menţionată.

Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că el nu a solicitat la locul său de muncă zilele libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi.

Totodată, conform Legii 19/2020, indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Lege se aplică în cazul tuturor angajaților din mediul public și privat, și vine în mod esențial în sprijinul părinţilor, având în vedere problemele cu care aceştia se confruntă atunci când copiii sunt nevoiţi să rămână acasă în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, așa cum se întâmplă în aceste zile din cauza epidemiei cu COVID 19.

Sursa: comunicat de presa deputat Elena Haratau (Grup PNL)

Foto: pixabay.com

Articole înrudite