-

România a adoptat o legislație cu reglementări suplimentare pentru protecția animalelor în timpul transportului

Prin legea nr.150 din 23 iulie 2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe, România a introdus reglementări suplimentare normelor Uniunii Europene pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor în timpul transportului.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este autoritatea competentă din țara noastră responsabilă pentru asigurarea protecției și bunăstării animalelor pe timpul transportului.

Reprezentanții ANSVSA au facut parte din subgrupul de lucru care și-a desfășurat activitatea la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice de la Camera Deputaților și au a contribuit la finalizarea Legii nr. 150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe.

Conform prevederilor acestui act normativ, ANSVSA elaborează, în prezent, normele de aplicare care includ prevederi referitoare la protecția animalelor exportate pe cale rutieră, navală si aeriană.

Îmbunătățirea bunăstării animalelor în timpul transportului este o preocupare permanentă a instituției, concretizată prin mai multe demersuri de modificare a cadrului legislativ în acest domeniu.

La ințiativa ANSVSA a fost elaborat actul normativ comun cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - Ordinul 128/1669/2020. Conform acestui ordin, navele pentru animale sunt verificate de inspectori veterinari oficiali, reprezentanți ai Autorității Navale Române (ARN) și inspectori maritimi independenți autorizați atât înainte de aprobare, cât și înainte de fiecare operațiune a navelor de animale din porturile românești. Inspecțiile comune sunt efectuate în conformitate cu un protocol de cooperare, care a fost semnat anul acesta de către ANSVSA și ARN.

Acest act normativ include dispoziții naționale suplimentare, mai stricte în comparație cu legislația Uniunii Europene (Reg.1/2005/CE), cum sunt limitarea valabilității certificatului de aprobare la 3 ani și furnizarea de termometre pentru măsurarea temperaturii pe punțile în care sunt transportate animalele.

Tot în acest sens, în prezent, ANSVSA elaborează Procedura de aprobare a transportatorilor maritimi și de evaluare a navelor pentru animale în vederea aprobării acestora pentru călătoriile care depășesc 10 mile marine și pentru operarea lor de pe teritoriul României și actualizează Procedura pentru controlul la frontieră al bunăstării animalelor destinate exportului.

La elaborarea acestor reglementări s-a folosit versiunea 2019 a documentului de rețea pentru navele de transport animale vii – ghid realizat în coordonarea reprezentanților Comisiei Europene, bazat pe experiența tuturor statelor membre care autorizează vapoare destinate transportului pentru animale.