-

Începând cu 1 iulie, asiguraţii cu vârsta de peste 40 de ani, pot beneficia de un pachet anual de prevenţie furnizat de medicul lor de familie, chiar dacă nu au simptome pentru o anumită boală.

„Acest pachet de prevenţie cuprinde până la 3 consultaţii acordate într-un interval de 6 luni de la prima consultaţie, astfel: evaluarea riscului - consultaţia iniţială, intervenţia asupra factorilor şi obiceiurilor de viaţă care determină riscurile, şi monitorizarea pacientului. Consultaţiile de prevenţie acordate implică evaluarea stilului de viaţă al pacientului, evaluarea riscului cardiovascular cu ajutorul unor diagrame specifice şi a factorilor de risc precum: valoarea tensiunii arteriale, colesterolul şi glicemia”, a spus directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Braşov, Ancuţa Daisa.
Totodată, prin astfel de consultaţii pot fi evaluate riscurile oncologice, cele privind sănătatea mintală sau legate de sănătatea reproducerii, a adăugat directorul Casei Judeţene de Sănătate Braşov.
„Investigaţiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultaţiilor de prevenţie pentru asiguraţii cu vârsta de peste 40 de ani, pot fi efectuate de furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi peste valoarea de contract”, a adăugat Ancuţa Daisa .