-

Activitatea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în perioada 2015 - 2019 s-a desfăşurat cu unele deficienţe.

Acestea ar fi generat apariţia unor blocaje şi întârzieri în îndeplinirea atribuţiilor legale, arată concluziile unui control al Curţii de Conturi. Instituţia Supremă de Audit recomandă, între altele, elaborarea unei strategii privind activitatea de protecţie a consumatorilor şi încheierea unor protocoale de colaborare între ANPC şi celelalte autorităţi de supraveghere a pieţei la nivel naţional.
În raport se arată că în perioada analizată, valoarea totală a amenzilor aplicate de ANPC s-a ridicat la 376 de milioane de lei, însă nivelul de încasare a acestora a fost de numai 20%. Curtea de Conturi subliniază că, în absenţa colaborării dintre ANPC şi ANAF, pe tema monitorizării gradului de încasare, conducerea Comisariatelor ANPC nu deţine o evidenţă clară a acestui indicator relevant în ceea ce priveşte sumele care se fac venit la bugetul de stat. Auditorii Curţii au mai constatat că prin preluarea prin fuziune a laboratorului de analize şi încercări în domeniul alimentar CNIEP Larex de către ANPC în ianuarie 2019 acesta şi-a pierdut acreditarea RENAR, fapt ce a avut drept consecinţă neefectuarea de analize şi implicit nerealizarea de venituri la bugetul de stat. În urma misiunii de audit s-a constatat şi faptul că cele mai multe acţiuni de control ale ANPC au fost realizate la vânzători şi la prestatorii de servicii, iar cele mai puţine la importatori şi producători, deşi importurile României de bunuri şi servicii au reprezentat în anul 2018 44,6% din produsul intern brut. O altă concluzie a misiunii de audit relevă faptul că ANPC nu a elaborat o strategie de răspuns la situaţii de criză, pe site-ul instituţiei nefiind creată o secţiune distinctă COVID-19 care să cuprindă informaţii actualizate şi utile pentru consumatori. Nu în ultimul rând, concluziile misiunii de audit relevă existenţa unor lacune legislative care nu prevăd restituirea de către operatorii financiar-bancari a sumelor percepute ca urmare a introducerii în contractele de credit a unor clauze abuzive.

RADOR
Foto: Pixabay