-

Și oamenii mari sunt oameni

Numele Brâncoveanu și Cantemir sunt cunoscute tuturor iubitorilor de istorie. Ambii voievozi încercat sa protejeze identitatea culturală și credința românilor din Țara Românească și Moldova în condițiile în care Imperiul Otoman avea putere de decizie asupra destinului celor două principate.

Dacă veți avea ocazia să vorbiți cu un scriitor o să aflați, în cele mai multe dintre cazuri, că acesta și-ar dori să poată trăi din scrisul de cărți pentru a se putea dedica în exclusivitate acestei activități. Din păcate doar câțiva mânuitori ai slovei tipărite ajung la o asemenea performanță în timp. Sau din fericire, pentru că locul de muncă este, și asta o știu din experiență, o sursă principală de inspirație.

Dacă am face un sondaj de opinie, am descoperi, probabil, că cei mai mulți oameni identifică ca fiind cea mai fericită perioadă a vieții aceea în care adolescența se îngemănează cu primii ani ai tinereții.

Pagina 65 din 68