-

Patologia intoxicațiilor - indicații și contraindicații în acordarea primului-ajutor

Intoxicaţia reprezintă starea patologică determinată de acţiunea unei substanţe toxice ce a pătruns în organism şi de reacţia organismului la prezenţa toxicului.

Prin substanţă "toxică" se înţelege orice substanţă care pătrunsă în organism pe diverse căi, provoacă tulburări funcţionale şi/sau alterări structurale, având ca rezultat o stare patologică.

Intoxicaţiile pot fi voluntare - în cazul tentativelor de suicid, sau involuntare - accidentale.

Simptomele neobişnuite ce pot însoţi otrăvirea includ:

somnolenţă chiar dacă nu este ora de somn;
incapacitatea de a vă urmări cu ochii;
arsuri sau pete în jurul gurii;
respiraţie cu miros ciudat, respiraţie care miroase a substanţe chimice cum este benzina sau diluantul pentru vopsea;
arsuri sau roşeaţă în jurul gurii şi buzelor ceea ce poate rezulta din ingerarea anumitor otrăvuri;
arsuri, pete şi mirosuri pe haine, podea, covoare sau alte obiecte din zona înconjurătoare;
sticle goale de medicamente sau pastile împrăştiate;
vomă, dificultate în respiraţie, somnolenţa, confuzie sau alte semne neaşteptate.
Soluţii de prim ajutor:

Dacă persoana a fost expusă la fumuri otrăvitoare cum este monoxidul de carbon, scoateţi persoana imediat la aer curat.
Dacă otrava suspectată este un detergent de casa sau alt produs chimic, citiţi eticheta şi urmaţi instrucţiunile pentru otrăvirea accidentală.
Dacă otrava a ajuns pe hainele persoanei, pe piele sau în ochi, înlăturaţi hainele. Clătiţi abundent pielea sau ochii cu apă rece sau călduţă.
Luaţi cu dvs. la spital obiectul în care a fost otrava.
Contraindicaţii:

NU-I daţi unei victime inconştiente nimic pe gură;
NU încercaţi să neutralizaţi otrava cu suc de lămâie sau oţet sau cu vreo altă substanţă decât dacă vi se spune de către Centrul de Dispecerat pentru Otrăviri sau de către un medic;
NU utilizaţi niciun antidot de tip „bun la toate”;
NU aşteptaţi ca simptomele să ia amploare dacă suspectaţi că cineva a fost otrăvit.

Foto: Pixabay