-

Date uimitoare despre forță

• Forța se măsoară în unități numite newtoni (N).

• O forță de un newton va imprima unui obiect cu greutatea de un Kg o creștere de viteză de 1m/sec.

• Împingerea unei mașini necesită o forță de aproximativ 500- 1000 N.
• Cele patru motoare cu reacție ale fostului avion Concorde produceau mai mult de 700.000 N.
• Când măsurăm greutatea unui obiect, noi măsurăm forța cu care gravitația acționează asupra sa. De exemplu, un măr obișnuit de 100 grame este echivalent cu aproximativ un N.