-

Marea Neagră, destinație turistică promovată prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației are calitate de Autoritate de Management, a lansat un material ce conține câteva idei de călătoriepentru a descoperi proiectele din Primul apel de propuneri de proiecte.

Prin aceste proiecte au fost implementate acțiuni concrete pentru dezvoltarea turistică a zonei Bazinului Mării Negre, cu impact și beneficii transfrontaliere, princrearea de birouri de turism unde cei interesați pot găsi informații despre turismul natural, situri și monumente, biserici și mănăstiri, muzee, tabere, evenimente, zone de relaxare reabilitate și rute de navigație, ciclism și drumeție.

Mai multe detalii pe site-ul programului.

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 urmărește să îmbunătățească nivelul de trai al oamenilor din regiunile bazinuluiMării Negre, prin creștere sustenabilă și protecția în comun a mediului.

Programul este o continuare a cadrului de cooperare din perioada de programare 2007-2013 și are alocat un buget de aproximativ 54 de milioane de euro, din care 49 de milioane de euro reprezintă sprijinul prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și de către statele participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turciași Ucraina.