-

România a consumat încă din iunie 2021 resursele naturale disponibile pentru tot anul

În 2021 România a consumat resursele naturale disponibile pentru tot anul încă din 21 iunie, iar de atunci consumăm resurse naturale care aparțin generațiilor viitoare – potrivit datelor și calculelor ambasadei sustenabilității, inițiativă a Asociației Coaliția România Sustenabilă.

Resursele naturale sunt elemente ale naturii care ajută sau contribuie la bunăstarea și dezvoltarea ființelor vii în diferite moduri, de exemplu, copacii furnizează oxigen.

Este tot acel element, material sau energie, care există în stare naturală și servește la satisfacerea nevoilor biologice (hrană, îmbrăcăminte, locuințe, clădiri) pentru a dezvolta o activitate economică, sau pentru a satisface cerințe sociale (articole de consum).

Se mai spune că resursele naturale pot fi produse prin creație sau transformare, în acest din urmă caz, când intervine mâna ființei umane.

În funcție de disponibilitatea în timp, rata de generare (sau regenerare) și rata de utilizare sau consum, resursele naturale sunt clasificate în regenerabile și neregenerabile.

Resursele naturale regenerabile se referă la resursele cu cicluri de regenerare peste nivelul său de extracție. Utilizarea excesivă a acestora le poate transforma în resurse dispărute (lemn, pescuit etc.), deși multe dintre ele sunt nelimitate (lumina soarelui, maree, vânturi, printre altele).

Resursele naturale neregenerabile, la rândul lor, sunt în general zăcăminte limitate sau cu cicluri de regenerare mult sub ratele de extracție sau exploatare (exploatare minieră, petrol etc.). Uneori utilizarea abuzivă și necontrolată le epuizează, ca de exemplu în cazul dispariției speciilor.

Un alt fenomen poate fi acela că resursa există, dar nu poate fi folosită, ca în cazul apei contaminate.

Consumul de resurse nu este asociat cu producerea deșeurilor: cu cât se consumă mai multe resurse, cu atât se generează mai multe deșeuri.

Resursele regenerabile sunt acelea care nu se epuizează odată cu utilizarea lor, deoarece revin la starea lor inițială sau sunt regenerate cu o rată mai mare decât scade resursele prin utilizarea lor.

Aceasta înseamnă că anumite resurse regenerabile pot înceta să fie regenerabile dacă rata de utilizare a acestora este atât de sus încât să evite reînnoirea lui, în acest sens trebuie realizată utilizarea rațională și inteligentă care să permită sustenabilitatea acestor resurse. În această categorie de resurse regenerabile găsim apa și biomasa (toate ființele vii), vântul, radiația solară, energia hidraulică, energia geotermală, lemnul și produsele agricole precum cereale, pomi fructiferi, tuberculi, legume, deșeuri din activitățile agricole, printre altele.

O resursă regenerabilă este o resursă naturală care poate fi restaurată prin procese. Radiația solară, mareele, energia eoliană și hidroelectrică sunt resurse perpetue care nu riscă să se epuizeze pe termen lung.

Resursele neregenerabile sunt resurse naturale care nu pot fi produse, cultivate, regenerate sau reutilizate la o scară care să le susțină rata de consum. Aceste resurse există adesea în cantități fixe, deoarece natura nu le poate recrea în perioade geologice scurte.

Unele dintre resursele neregenerabile sunt: ​​cărbunele, petrolul, mineralele, metalele, gazele naturale și zăcămintele de apă subterană, în cazul acviferelor închise fără reîncărcare. (PM)

Asociației Coaliția România Sustenabilă atrage atenția că ar fi momentul să reducem consumul de resurse, să utilizăm obiectele și să reciclăm în mod sistematic.

La nivel global omenirea a consumat cota de resurse naturale ale Pământului pentru anul 2021 la fel de devreme ca în 2019, la 29 iulie.

Viteza consumului scăzuse în 2020 ca urmare a blocajelor provocate de pandemia de coronavirus, anunta Radio Romania Actualitati.

Foto: pixabay