-

Cum putem preveni eroziunea solurilor

Eroziunea solului este un fenomen periculos și foarte greu reversibil. Din păcate, se manifeste și în țara noastră, iar o posibilă oprire a fenomenului depinde în primul rând de agricultori, de modul în care aceștia cunosc și aplică o serie de reguli referitoare la modul în care efectuează anumite lucrări.

Terenurile în pantă sunt mult mai expuse eroziunii, de aceea, au nevoie de o atenție suplimentară. Specialiștii recomandă ca pe terenurile arabile înclinate să fie respectate unele măsuri, cum ar fi lucrările și semănatul culturilor prășitoare să se facă pe curbele de nivel.

Gunoiul de grajd care se aplică trebuie să fie bine fermentat. În astfel de zone sunt recomandate și îngrășămintele verzi.

Pe curbele de nivel culturile se organizează în fâșii cu lățimi în funcție de pantă. Între fâșii se intercalează benzi înierbate permanent, orientate pe curbele de nivel sau cu o abatere de 3 – 5%. Lățimile fâșiilor, în funcție de pantă, ar trebui să fie, spun specialiștii, după cum urmează:

- pantă de 5% - 10% - lățime a fâșiei de 60-150 m;
- pantă de 10% - 15% - lățime a fâșiei de 30-60 m;
- pantă de 15% - 20% - lățime a fâșiei de 20-30 m;
- pantă de peste 25% - lățime a fâșiei de 20 m.

O altă măsură pentru combaterea eroziunii terenurilor în pantă este practicarea de asolamente speciale cu plante protectoare împotriva eroziunii.

De asemenea, înființarea plantațiilor antierozionale, sub formă de perdele de 10 - 15 m lățime, orientate pe curbele de nivel, se dovedește o măsură foarte eficientă la pante de 20 – 25%.

În funcție de nivelul de protecție pe care-l oferă solului, plantele de cultură pot fi clasificate în următoarele categorii:

- foarte bune protectoare - graminee și leguminoase perene , lucernă, trifoi, ghizdei.
- bune protectoare - cereale păioase (grâu, orz, ovăz, mei, iarba de Sudan etc.)
- mediu protectoare - leguminoase anuale (mazăre, măzăriche, soia, lupin, fasole)
- slab protectoare - culturi prășitoare (porumb, floarea soarelui, cartofi, sfeclă de zahăr, dovlecei, viță de vie ).

În fine, o altă măsură constă în efectuarea lucrărilor adecvate de îmbunătățiri funciare, precum terasările. Desigur, însă, că acestea din urmă sunt operațiuni complexe, care presupun atât implicarea unor specialiști, cât și utilaje și forță de muncă.

Sursa: Viorel Grosu

Foto: pixabay